Wetboek Politierechtbank 2022

Dit boek is een handig werkinstrument voor de praktijkjurist bij de behandeling van zaken die tot de bevoegdheid van de Politierechtbank behoren. Het boek is uniek in zijn aanpak doordat de basiswetgeving (strafrecht, wegverkeer, verzekeringen, aansprakelijkheid en schadeloosstelling, procedure, IPR, … ) telkens per thema wordt aangevuld met praktische documentatie bij het vervolgingsbeleid en/of de afhandeling van zaken voor de politierechtbank

Auteur(s):
Leo Vulsteke, Sophie Lodewyckx, Siegfried Stallaert, Geert Vandaele
Reeks:
Geannoteerde wetboeken
Volume:
boek | verschenen | 5e editie
januari 2022 | 1154 blz.

Paperback
€ 125,-


ISBN 9789400014107

Inhoud

Dit boek is een handig werkinstrument voor de praktijkjurist bij de behandeling van zaken die tot de bevoegdheid van de politierechtbank behoren. Het werk is uniek in zijn aanpak doordat er naast een overzichtelijke bundeling van de basiswetgeving telkens thematisch praktische documentatie wordt gegeven.
De wetgeving bevat vooreerst de basisregelgeving inzake wegverkeer en verzekeringen. Daarnaast is ook de relevante wetgeving opgenomen van andere domeinen van het recht die in relatie staan tot de verkeersreglementering en de afhandeling van verkeersongevallen.
De documentatie geeft de praktijkjurist structuur en houvast in de complexe en niet steeds overzichtelijke regelgeving. De omzendbrieven, de conventies tussen verzekeraars en andere praktische gegevens bieden achtergrondinformatie en duiding bij het vervolgingsbeleid en/of de afhandeling van zaken voor de politierechtbank. Ten behoeve van de praktijk zijn zo allerhande formulieren, tabellen en andere praktische documentatie opgenomen: allerlei pertinente technische gegevens (bv. remafstanden), tarieven, handige overzichten van straffen en verjaringstermijnen en onmiddellijke inningen.
Deze compilatie van wetgeving en documentatie richt zich voornamelijk tot magistraten en advocaten. Het werk is door zijn thematische structuur handig raadpleegbaar zowel bij de voorbereiding van een zitting als op de zitting zelf. Het laat de advocaat tevens toe om in een oogopslag zijn cliënt advies en duiding te geven m.b.t. de toepasselijke regelgeving en bestraffing. Maar ook voor verzekeringsjuristen, politiediensten en al wie beroepshalve met het verkeerscontentieux en het administratieve sanctierecht te maken heeft, kan dit werk een leidraad vormen. De teksten zijn bijgewerkt tot BS 1 december 2021.

Leo Vulsteke is voorzitter van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank West-Vlaanderen en ondervoorzitter van de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan occasionele redders.
Sophie Lodewyckx is rechter in de politierechtbank Leuven.
Siegfried Stallaert is rechter in de politierechtbank Oost-Vlaanderen.
Geert Vandaele is rechter in de politierechtbank West-Vlaanderen.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

Voorwoorden (p. 0)

Uittreksel 1 (p. 1 t.e.m. 5) (p. 1)

Uittreksel 2 (p. 738) (p. 738)

Uittreksel 3 (p. 748 t.e.m. 749) (p. 748)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudsopgave (p. 0)
Voorwoorden (p. 0)
Uittreksel 1 (p. 1 t.e.m. 5) (p. 1)
Uittreksel 2 (p. 738) (p. 738)
Uittreksel 3 (p. 748 t.e.m. 749) (p. 748)

Over de reeks

Geannoteerde wetboeken

De ‘Geannoteerde Wetboeken’ bieden u een relevante selectie van teksten in de gegeven sector. De teksten zijn verrijkt met wetshistorieken, kruisverwijzingen en verwijzingen naar rechtspraak. Hierdoor zijn deze wetboeken onmisbaar voor een diepere benadering van de materie.
Momenteel beschikbaar in de reeks ‘Geannoteerde Wetboeken’:
• Wetboek overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten 2022
• Wetboek politierechtbank – Wetgeving en documentatie 2022
• Wetboek gerechtsdeurwaarders 2022
• Wetboek insolventierecht 2021
Meer informatie over elk van deze vier vindt u hieronder.

Daarnaast is er ook nog het Wetboek Omgevingsvergunning. Dit Wetboek Omgevingsvergunning verschijnt regelmatig in een nieuwe editie. Wie intekent op een abonnement, ontvangt de nieuwe editie bij verschijnen, met 15% korting.

+++

Bij aankoop van een ‘Geannoteerd Wetboek’ ontvangt u ook voor één jaar toegang tot onze app ‘Larcier Code’ die u de mogelijkheid biedt steeds de meest actuele versie van de wetgeving te consulteren via uw smartphone of tablet. Zo kunt u ook de wetswijzigingen opvolgen die verschijnen na de bijwerkingsdatum van dit wetboek.

Nieuw en gratis!
Met de app LARCIER CODE heeft u altijd en overal kosteloos toegang tot de volledige rijkdom van uw Wetboeken via uw smartphone of tablet.
Voordelen:
• Wekelijkse bijwerking van alle teksten uit uw Wetboek
• Toegankelijk via uw smartphone en tablet (versies voor iOS en Android beschikbaar)
• Uw wet- en regelgeving online en offline beschikbaar
• Eenvoudige en praktische toegang tot de artikels dankzij de zoekmotor
Voor meer informatie, klik hier

Meer over deze reeks