Verstek en verzet in strafzaken

Het boek licht de positie van de versteklatende partij nauwkeurig toe. Het bevat een gedetailleerd overzicht van de vele procesregels over en rondom het verzet, in combinatie met het hoger beroep en het cassatieberoep. Bijzondere aandacht gaat uit naar recente rechtspraak over gedaan en ongedaan verzet, als gevolg van de Potpourri II Wet van 5 februari 2016. Ook de regels van de Potpourri III Wet van 4 mei 2016 (elektronische betekening en internering), de Potpourri IV-wet van 25 december 2016 (verzet vanuit de gevangenis) en de Potpourri V-wet (internering en beperkt verzet in burgerlijke zaken) zijn verwerkt.

Auteur(s):
Bart De Smet
Reeks:
Cahiers Antwerpen Brussel Gent
Volume:
boek | verschenen | 4e editie
juli 2020 | 262 blz.

Paperback
€ 60,-


ISBN 9789400012486


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Beklaagden zijn niet verplicht te verschijnen voor de politierechtbank of de correctionele rechtbank. Zij mogen zich laten vertegenwoordigen door een advocaat of verstek laten gaan. Tegen verstekvonnissen kan de afwezige partij verzet aantekenen. Dit rechtsmiddel brengt de zaak terug voor hetzelfde rechtscollege. Hetzelfde scenario is mogelijk voor in hoger beroep. Voor het hof van assisen en andere rechtscolleges, zoals de strafuitvoeringsrechtbank, gelden afwijkende regels.

Het werk licht de positie van de versteklatende partij nauwkeurig toe. Het bevat een gedetailleerd overzicht van de vele procesregels over en rondom het verzet, in combinatie met het hoger beroep en het cassatieberoep. Bijzondere aandacht gaat uit naar recente rechtspraak over gedaan en ongedaan verzet, als gevolg van de Potpourri II Wet van 5 februari 2016. Ook de regels van de Potpourri III Wet van 4 mei 2016 (elektronische betekening en internering), de Potpourri IV-wet van 25 december 2016 (verzet vanuit de gevangenis) en de Potpourri V-wet (internering en beperkt verzet in burgerlijke zaken) zijn verwerkt.

Het recht van de afwezige beklaagde op een tweede strafproces wordt ook geanalyseerd vanuit rechtspraak van het Europees Hof te Straatsburg en het Hof van Justitie te Luxemburg, met toelichting van waarborgen in de EU-Richtlijnen 2013/48, 2016/343, 2016/800 en 2016/1919. De auteur gaat in op enkele complexe aspecten zoals partieel verzet, de devolutieve werking van verzet, de schorsing van de verjaring, de termijnen voor verzet en vooral de samenloop van diverse rechtsmiddelen, uitgaande van diverse partijen, met telkens andere termijnen. Er volgt ook een bespreking van nieuwe regels, zoals de versoepeling van de onmiddellijke aanhouding ter terechtzitting (Wet 29 november 2019), de aanpassing van het snelrecht (Wet 5 mei 2019) en de stilstand van de verjaring tijdens de Corona-crisis (KB’s van 9 en 28 april 2020).

Bart De Smet is doctor in de rechten (UA, 1996) en advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie. Hij is auteur van diverse publicaties in het straf(proces)recht en jeugdrecht.

Dit werk maakt deel uit van de reeks Cahiers Brussel Antwerpen Gent (CABG). In geval van intekening op de reeks CABG geniet u een permanente korting van 15%. Bovendien kunt u ook de reeds verschenen Cahiers bestellen met 15% korting. Contacteer mail@intersentia.be

Inhoudsopgave

Hoofdstuk I. Algemeen kader van het verzet (p. 1)

Bart De Smet

Hoofdstuk II. Verstek in strafzaken (p. 13)

Bart De Smet

Hoofdstuk III. Verzet in strafzaken (p. 53)

Bart De Smet

Hoofdstuk IV. Combinatie van verzet en hoger beroep (p. 169)

Bart De Smet

Hoofdstuk V. Combinatie van verzet en cassatieberoep (p. 189)

Bart De Smet

Hoofdstuk VI. Bijzondere vormen van verzet (p. 199)

Bart De Smet

Hoofdstuk VII. Impact van de coronanoodmaatregelen (p. 205)

Bart De Smet

Hoofdstuk VIII. Streven naar evenwicht in het verzet (p. 207)

Bart De Smet

Bibliografie (p. 239)

Bart De Smet

Over de reeks

Cahiers Antwerpen Brussel Gent

De reeks Cahiers Antwerpen Brussel Gent (CABG) behandelt knelpunten uit de dagelijkse juridische praktijk in beknopte en vlot hanteerbare monografieën van 50 à 100 bladzijden.

Op basis van wettekst, rechtsleer en rechtspraak analyseren de auteurs (allen ervaren praktijkjuristen) nauwkeurig afgelijnde praktijkproblemen, maken ze een betrouwbare synthese en reiken ze werkbare oplossingen aan.
Met deze Cahiers beschikt u op elk moment over diepgaande en actuele informatie over nagenoeg alle rechtstakken.
De Cahiers Antwerpen Brussel Gent vormen de ideale doctrineaanvulling op een RABG-abonnement

Indien u intekent op deze reeks CABG, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd met 15% korting. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.
Bovendien heeft u de mogelijkheid om de werken uit de reeks CABG die vóór 2020 verschenen zijn onder het merk Larcier, (zie de site van Larcier: een dertigtal Cahiers ), ook bestellen met 15% korting.

Meer over deze reeks