Smaakmakers in het procesrecht

De ervaren practicus in het bijzonder behoort zich juist te hoeden voor verenging in specialisatie en dossierverwerking bij automatisme. Soms leidt een zijspoor eerder naar de juiste bestemming dan het platgetreden pad. Geschilbeslechting kan meer zijn dan dagvaarden, een kalender verkrijgen, stukken en besluiten uitwisselen en pleiten. In de diverse bijdragen wordt ingegaan op vergeten vorderingen en excepties in het burgerlijk en administratief procesrecht, de nieuwe verstekregeling, samenhang en onsplitsbaarheid, bemiddeling en de minnelijke regeling in strafzaken.
Auteur(s):
Jelle Flo, Liesbeth Jansens, Vlaams Pleitgenootschap
Reeks:
Vlaams Pleitgenootschap
Volume:
boek | verschenen | 1e editie
mei 2016 | xii + 216 blz.

Paperback
€ 64,-


ISBN 9789400007567

Inhoud

Advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen en magistraten proberen, lapidair gezegd, de juridische problemen waarmee rechtzoekenden geconfronteerd worden, op te lossen. Om dat te doen, hebben ze emotionele en sociale vaardigheden nodig, inzicht in de aard en dynamiek van menselijke verhoudingen en belangenconflicten, enige financiële geletterdheid, een brede algemene kennis, mondigheid, managementvaardigheden, intelligentie en een scherp analytisch vermogen. Daarbij blijft ook een grondige kennis nuttig van de waaier aan (buiten)gerechtelijke mogelijkheden die de wet biedt, alsook van de procedurele situaties waarin een rechtzoekende zich kan bevinden.

In dit boek worden een aantal van die mogelijkheden en situaties belicht en geanalyseerd. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan wat minder evident of minder bekend is, of aan wat een geactualiseerde en grondige bespreking kan verdragen. De klemtoon ligt op de methode eerder dan op de inhoud van de geschilbeslechting. Bewust zijn de traditionele onderscheiden tussen burgerlijk recht, strafrecht en administratief recht buiten beschouwing gelaten. De rechtzoekende heeft daar immers weinig boodschap aan en de praktijk wijst uit dat eenzelfde geschilkluwen toch steeds de verschillende domeinen kan doorkruisen.

De ervaren practicus in het bijzonder behoort zich juist te hoeden voor verenging in specialisatie en dossierverwerking bij automatisme. Soms leidt een zijspoor eerder naar de juiste bestemming dan het platgetreden pad. Geschilbeslechting kan meer zijn dan dagvaarden, een kalender verkrijgen, stukken en besluiten uitwisselen en pleiten. In de diverse bijdragen wordt ingegaan op vergeten vorderingen en excepties in het burgerlijk en administratief procesrecht, de nieuwe verstekregeling, samenhang en onsplitsbaarheid, bemiddeling en de minnelijke regeling in strafzaken.

Met een voorwoord van Gaby Van den Bossche en bijdragen van Tim Souverijns, Frank Judo, Sven Sobrie, Eric Brewaeys, Hakim Boularbah en Maria-Clara Van den Bossche, Theo De Beir en Joris Van Cauter.

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

De vergeten groenten van het publiek procesrecht. Procedures inzake verzet, derdenverzet, herziening, verbetering en uitlegging (p. 1)

Twee losers en een come back kid. De discrete gedaanteverandering van de bijzondere procedures voor de Raad van State (p. 39)

Onbekend maakt onbemind. 'Vergeten' vorderingen in het burgerlijk procesrecht (p. 61)

Samenhang en onsplitsbaarheid: ingrediënten voor een eenpansgerecht (p. 105)

Artikel 806 Ger.W.: much ado about nothing? (p. 127)

De kracht van bemiddeling en de rol van de advocaat en de magistraat (p. 155)

Moet er nog gepleit worden in strafzaken? (p. 183)

Over de reeks

Vlaams Pleitgenootschap

Reeds meer dan 15 jaar organiseert het Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel toonaangevende en alom gewaardeerde studiedagen. De referaten van deze studiedagen worden uitgegeven in een reeks van praktijkgerichte boeken die wetenschappelijk onderbouwd zijn.
Meer informatie vindt u op: www.vpgbrussel.be

Meer over deze reeks