1. Nietigheden in het strafproces

    Verschijnt 30 september 2011

    De auteur bespreekt in deze uitgave de belangrijkste arresten van het Europees Hof te Straatsburg (o.a. Van Rossem en Salduz) en het Hof van Cassatie over onregelmatigheden in de procedure en het effect daarvan op het bewijs.
    Paperback
    € 65,-