1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

 1. Hoewel het straf(proces)recht in principe een federale bevoegdheid is gebleven, is dit domein in het verleden niet immuun gebleken voor de staatshervorming. Vooral in het materiële strafrecht genieten de Gemeenschappen en Gewesten van een grote autonomie; in het formele strafrecht zijn de bevoegdheden van de deelstaten beperkter omschreven.
  Garenloos
  € 40,-

 2. Een van de meest opmerkelijke bepalingen die men kan terugvinden in mensenrechtenconventies, ligt vervat in het tweede lid van artikelen 7 EVRM en 15 IVBPR.
  Paperback
  € 40,-

 3. In dit dossier wordt de Overleveringswet geëvalueerd op een aantal algemene en bijzondere kwesties.
  Paperback
  € 40,-
 
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4