Handboek Uitleveringsrecht

Het uitleveringsrecht heeft de laatste jaren in het licht van een alsmaar toenemende internationalisering en Europeanisering een ware metamorfose ondergaan. Dit boek brengt het hedendaagse uitleveringsrecht in al zijn facetten op heldere, overzichtelijke en gedetailleerde wijze in kaart.
Auteur(s):
Steven Dewulf
boek | verschenen | 1e editie
september 2013 | xviii + 414 blz.

Hardback
€ 160,-


ISBN 9789400004399

Inhoud

Het uitleveringsrecht heeft de laatste jaren in het licht van een alsmaar toenemende internationalisering en Europeanisering een ware metamorfose ondergaan. Niet enkel is de materie door nieuwe regelgeving en evoluerende jurisprudentie rijker en complexer geworden, het uitleveringsrecht ‘in de brede zin’ is zelfs geëvolueerd naar een drieledige rechtstak. Naast de klassieke rechtsregelen betreffende de traditionele uitlevering zijn er nu immers ook het overleveringsrecht van het Europees aanhoudingsbevel en de heel eigen regelen betreffende de overdracht van gezochte personen aan het Internationaal Strafhof en de ad hoc-Tribunalen.
Dit werk vormt een handboek in de echte zin van het woord. Het brengt het hedendaagse uitleveringsrecht in al zijn facetten op heldere, overzichtelijke en gedetailleerde wijze in kaart. Niet enkel is dit boek een betrouwbaar kompas in het labyrint van (inter)nationale regelen, rechtspraak en rechtsleer en vormt het daardoor een nuttige leidraad voor advocaten, magistraten, academici, diplomaten, politieofficieren en alle andere beroepsmatig betrokken en geïnteresseerde juristen. Doordat alle drie deeldomeinen van het uitleveringsrecht op exhaustieve wijze worden besproken en de toepasselijke en (soms zeer) verschillende rechtsregelen met elkaar worden vergeleken, neemt het in het Belgische rechtslandschap een unieke plaats in. Het is het eerste volledig geactualiseerde naslagwerk waarin met een kritische blik duidelijk de gelijkenissen, verschilpunten en ontwikkelingen worden onderzocht en een evaluatie wordt gemaakt van de status quo aan het begin van de 21e eeuw.

Inhoudsopgave

DEEL I.DE UITLEVERING

I. Ten geleide (p. 1)

II. Algemene beginselen (p. 5)

III. De actieve uitlevering (p. 21)

IV. De passieve uitlevering (p. 51)

DEEL II.HET EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL

I. Ten geleide (p. 159)

II. Algemene beginselen (p. 165)

III. De actieve overlevering – het uitvaardigen van een Europees aanhoudingsbevel (p. 187)

IV. De passieve overlevering – de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel (p. 215)

DEEL III.OVERDRACHT AAN HET INTERNATIONAAL STRAFHOF, DE AD HOC-TRIBUNALEN EN HET MICT

I. Ten geleide (p. 309)

II. Samenwerking met het Internationaal Strafh of (p. 313)

III. Samenwerking met het Internationaal Straft ribunaal voor voormalig Joegoslavië, het Internationaal Straft ribunaal voor Rwanda en het Mechanisme voor Internationale Straft ribunalen (p. 349)

IV. Samenwerking met het Speciaal Tribunaal voor Sierra Leone en de Bijzondere Kamers belast met de vervolging van de misdaden gepleegd onder het regime van democratisch Kampuchea (p. 371)

DEEL IV.SLOTBESPIEGELINGEN

Slotbespiegelingen (p. 375)

Bibliografie (p. 383)

Steven Dewulf

Bijlagen (p. 399)

Steven Dewulf

Trefwoordenregister (p. 407)

Steven Dewulf

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudstafel (p. 0)
Steven Dewulf
Bibliografie (p. 383)
Steven Dewulf
Bijlagen (p. 399)
Steven Dewulf
Trefwoordenregister (p. 407)
Steven Dewulf