Criminaliteit en rechtshandhaving in de Euregio Maas-Rijn. Deel 3

Dit derde deel in een reeks over criminaliteit en rechtshandhaving in de Euregio Maas-Rijn, behelst de resultaten van een rechtsvergelijkend onderzoek betreffende Nederland en België naar de mogelijkheden om met bestuurlijke middelen problemen van (grensoverschrijdende) georganiseerde criminaliteit beter te kunnen beheersen.
Auteur(s):
Dirk Van Daele, Tijs Kooijmans, Benny van der Vorm, Kelly Verbist, Cyrille Fijnaut
boek | verschenen | 1e editie
juni 2010 | xxvi + 494 blz.

Hardback
€ 75,-


ISBN 9789400000827

Inhoud

Deze studie vormt het derde deel in een reeks van publicaties over criminaliteit en rechtshandhaving in de Euregio Maas-Rijn. In deel 1 staan de grensoverschrijdende criminaliteit en de praktijk van de strafrechtelijke samenwerking centraal. Deel 2 gaat enerzijds over de algemene inrichting van het vooronderzoek in strafzaken (instellingen en bevoegdheden) en anderzijds over de implementatie van de strafrechtelijke samenwerkingsverdragen in Nederland, België en Duitsland. Dit derde deel behelst de resultaten van een rechtsvergelijkend onderzoek betreffende Nederland en België naar de mogelijkheden om, in de beide landen én tussen de beide landen, met bestuurlijke middelen problemen van (grensoverschrijdende) georganiseerde criminaliteit beter te kunnen beheersen. In Nederland werd hiertoe – anders dan in België – in de voorbije jaren speciale wetgeving ontwikkeld, met name in de vorm van de Wet BIBOB. Dit wil echter niet zeggen dat de Belgische bestuurlijke autoriteiten op dit vlak machteloos staan. Met behulp van de bestaande algemene bevoegdheden kunnen zij eveneens verregaande maatregelen treffen op dit gebied. En zo zijn er op grond van de bestaande internationale verdragen en de wetgeving van de Europese Unie meer mogelijkheden om in dit verband over de grenzen heen bestuurlijk samen te werken dan gewoonlijk wordt gedacht. Het zou evenwel beter zijn dat de bestaande instrumenten op dit punt meer geschikt zouden worden gemaakt voor de grensoverschrijdende uitwisseling van niet alleen bestuurlijke maar ook strafrechtelijke en fiscale informatie met het oog op de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit in de lidstaten van de Europese Unie.
Dirk Van Daele is hoofddocent aan de Afdeling Strafrecht en Criminologie, Faculteit Rechtsgeleerdheid, KU Leuven. Hij doceert onder meer Internationale en Europese criminele politiek en International police and judicial cooperation.
Tijs Kooijmans is hoogleraar straf(proces)recht aan het Departement Strafrechtswetenschappen, Faculteit Rechtswetenschappen, Universiteit van Tilburg.
Benny van der Vorm is docent aan het Departement Strafrechtswetenschappen, Faculteit Rechtswetenschappen, Universiteit van Tilburg.
Kelly Verbist was ten tijde van het onderzoeksproject onderzoekster aan de Afdeling Strafrecht en Criminologie, Faculteit Rechtsgeleerdheid, KU Leuven.
Cyrille Fijnaut is hoogleraar strafrecht en criminologie aan het Departement Strafrechtswetenschappen, Faculteit Rechtswetenschappen, Universiteit van Tilburg.

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.