Actualia strafrecht en evaluatie Potpourri II

Zowel de actuele rechtspraak en rechtsleer als de ervaringen op het terrein komen uitgebreid aan bod in dit boek. De auteurs, allen doorwinterde strafrechtadvocaten aan de balie van Antwerpen, geven een scherpe én praktische analyse van deze nieuwe regelgeving.
Auteur(s):
John Maes, Len Augustyns, Henri Berkmoes
boek | verschenen | 1e editie
mei 2017 | xii + 110 blz.

Paperback
€ 46,-


ISBN 9789400008533

Inhoud

Iets meer dan één jaar na de inwerkingtreding van de tweede Potpourriwet, biedt dit Cahier een eerste evaluatie. Op welke wijze werd er in de rechtspraak en de dagelijkse praktijk invulling gegeven aan de nieuwe regels inzake verstek en verzet, het hoger beroep met grievenformulier, de guilty plea, de voorlopige hechtenis ...?

Zowel de actuele rechtspraak en rechtsleer als de ervaringen op het terrein komen uitgebreid aan bod in dit boek. De auteurs, allen doorwinterde strafrechtadvocaten aan de balie van Antwerpen, geven een scherpe én praktische analyse van deze nieuwe regelgeving.

Dit boek is dan ook een absolute must voor penalisten en magistraten.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1. Wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie (BS 19 februari 2016) (Potpourri II-wet) (p. 1)

Hoofdstuk 2. Actualia straf(proces)recht (p. 89)

Bijlagen (p. 105)