1. Nullum Crimen

    Verschijnt 18 oktober 2018

    Nullum Crimen is een peer-reviewed, tweemaandelijks tijdschrift dat zowel de strafrechtspractici als de academici op de hoogte houdt van het reilen en zeilen in het Belgische strafrecht en strafprocesrecht.
    € 268,75 / jaar