1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. Dit boek gaat over de verhouding tussen de drie belangrijke actoren in een strafprocedure: de maatschappij, de dader en het slachtoffer. De rol van het slachtoffer staat centraal in dit boek en er wordt gezocht naar een antwoord op de vraag hoe men deze rol kan verantwoorden, waar de grenzen liggen en hoe de rol van het slachtoffer zich verhoudt tot de positie die de maatschappij en de dader innemen in de strafprocedure.
  Hardback
  € 165,-

 2. Dit boek vertrekt vanuit de vaststelling dat het zwaartepunt van een strafrechtelijk onderzoek veelal in het vooronderzoek ligt. De auteur gaat hierin na of de participatie van de verdachte door middel van tegenspraak opportuniteiten en bijzondere mogelijkheden biedt.
  Hardback
  € 160,-
 3. Handboek Uitleveringsrecht

  Verschijnt 17 september 2013

  Het uitleveringsrecht heeft de laatste jaren in het licht van een alsmaar toenemende internationalisering en Europeanisering een ware metamorfose ondergaan. Dit boek brengt het hedendaagse uitleveringsrecht in al zijn facetten op heldere, overzichtelijke en gedetailleerde wijze in kaart.
  Hardback
  € 140,-

 4. Het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten bestaat twintig jaar. Ter gelegenheid van deze verjaardag werden niet minder dan 38 binnen- en buitenlandse auteurs bereid gevonden om een bijdrage te leveren, ieder vanuit zijn of haar ervaring, expertise en interesses.
  Paperback
  € 110,-

 5. Dit dossier bevat de bekroonde werken van de laureaten van de Nullum Crimen Prijs 2012.
  Garenloos
  € 40,-

 6. Vanuit de bestaande contouren van het strafproces de lege lata wordt in dit boek onderzocht in welke mate en via welke modaliteiten het huidige systeem van burgerlijke partijstelling hervormd zou kunnen worden.
  Paperback
  € 125,-

 7. Dit boek bevat een grondige studie van het verstek en het verzet in zowel het privaatrechtelijk procesrecht als in het strafprocesrecht.
  Paperback
  € 50,-

 8. In dit boek wordt niet alleen aandacht geschonken aan de onroerendgoed-gerelateerde misdrijven van Boek II van het Strafwetboek, maar ook aan een specifieke tak van het bijzonder strafrecht, het stedenbouwstrafrecht (met inbegrip van ruimtelijke ordening), waar bijna exclusief wordt gefocust op de onroerende goederen.
  Paperback
  € 65,-
 9. Nietigheden in het strafproces

  Verschijnt 30 september 2011

  De auteur bespreekt in deze uitgave de belangrijkste arresten van het Europees Hof te Straatsburg (o.a. Van Rossem en Salduz) en het Hof van Cassatie over onregelmatigheden in de procedure en het effect daarvan op het bewijs.
  Paperback
  € 65,-

 10. Op 30 september 2011 ging Cyrille Fijnaut met emeritaat. Reden om hem een liber amicorum te overhandigen: met bijdragen van collega’s uit binnen- en buitenland die door de jaren heen met Cyrille Fijnaut hebben samengewerkt, of dat nog doen.
  Hardback
  € 165,-
 
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5