Werk & Thuis

Dit boek is een naslagwerk voor iedereen die te maken krijgt met de juridische aspecten van thuiswerken tijdens en na de coronacrisis. Het geeft grondig onderbouwde antwoorden op vragen zoals: Welke formaliteiten moeten de partijen naleven? Voor welk materiaal moet de werkgever zorgen? Moet de onderneming een onkostenvergoeding betalen? Mag de werknemer ook vanuit zijn tweede verblijf in het buitenland werken?, …

Auteur(s):
Ann Witters, Julie Devos, Anouck Stabel, Lauren Daniels
boek | verschenen | 1e editie
juni 2021 | x + 136 blz.

Paperback
€ 60,-


ISBN 9789400013766


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud


De coronapandemie verplichtte de werkende bevolking om massaal te beginnen telewerken. Ook in de toekomst zal deze vorm van tewerkstelling ongetwijfeld deel blijven uitmaken van het HR-landschap.
Een correcte invoering en organisatie van thuiswerk doet bij ondernemingen echter heel wat vragen rijzen (Bv: welke formaliteiten moeten de partijen naleven? Voor welk materiaal moet de werkgever zorgen? Moet de onderneming een onkostenvergoeding betalen? Mag de werknemer ook vanuit zijn tweede verblijf in het buitenland werken?).
Werk & thuis is een naslagwerk voor iedereen die te maken krijgt met de juridische aspecten van thuiswerken tijdens en na de coronacrisis. De auteurs hebben in hun hoedanigheid van advocaat reeds tal van ondernemingen ondersteund bij het organiseren van hun telewerkbeleid. Het is vanuit deze praktijkervaring dat dit boek tot stand is gekomen.
Komen onder meer aan bod:
De verschillende bestaande vormen van thuiswerk
-De arbeidsvoorwaarden van de thuiswerker
-Het materiaal en aansprakelijkheid bij thuiswerk
-De verschillende mogelijkheden op het vlak van onkostenvergoedingen bij thuiswerken
-De arbeidstijd van de thuiswerker
-Privacy en gegevensbescherming in het kader van thuiswerk
-Het welzijn van de thuiswerkende werknemer
-“Workation”, ofwel thuiswerk vanuit het buitenland
Ann Witters, Julie Devos, Anouck Stabel en Lauren Daniels zijn allen als advocaat actief bij Claeys & Engels.

Inhoudsopgave

Inleiding (p. 1)

1. Vormen van thuiswerk - begripsomschrijving en wettelijk kader (p. 3)

2. Invoering van thuiswerk (p. 13)

3. Arbeidsvoorwaarden: principe van gelijke behandeling (p. 43)

4. Materiaal en aansprakelijkheid bij schade / diefstal (p. 47)

5. Vergoeding van onkosten (p. 57)

6. Loon en voordelen (p. 73)

7. Arbeidstijd (p. 79)

8. Bescherming en beveiliging van persoonsgegevens (p. 97)

9. Welzijn op het werk (p. 109)

10. Thuiswerk vanuit het buitenland (p. 121)

11. Einde van het thuiswerk (p. 135)

Ook interessant voor u: