Socialezekerheidsrecht toegepast (zevende editie)

Na een beschrijving van de structuur, het toepassingsgebied en de financiering van de sociale zekerheid, komen de verschillende takken aan bod, zoals de arbeidsongevallen en beroepsziekteverzekeringen,de ziekteverzekering, de gezinsbijslag, de werkloosheidsverzekering, het wettelijk en aanvullend pensioen en de socialebijstandregelingen.

- Praktisch overzicht van het socialezekerheidsrecht.
- Met tal van praktijkgerichte voorbeelden.
- Met online oefeningen voor studenten.
Auteur(s):
Dirk Heylen, Christiaan Mertens, Tim Opgenhaffen, Werner Wijnants, Jan Van Looij
Reeks:
Toegepast
Volume:
boek | verschenen | 7e editie
juli 2021 | xxvi + 366 blz.

Paperback
€ 45,-


ISBN 9789400013476


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 30,-

Inhoud

Het socialezekerheidsrecht is een bijzonder ingewikkeld kluwen van diverse regelgevingen op verschillende niveaus. Dit handboek biedt een overzicht van de belangrijkste onderdelen ervan. Na een algemene beschrijving van de structuur, het toepassingsgebied en de financiering van de sociale zekerheid komen achtereenvolgens de verschillende takken van de sociale zekerheid aan bod, zoals de arbeidsongevallen- en beroepsziekteverzekeringen, de ziekteverzekering, de gezinsbijslag en het groeipakket, de werkloosheidsverzekering, het wettelijk en het aanvullend pensioen. Er wordt ook aandacht geschonken aan de socialebijstandregelingen, zoals het leefloon, de inkomensgarantie voor ouderen enz.

Daarmee biedt dit boek een eerste kennismaking met het socialezekerheidsrecht. Dit onderdeel van de sociale wetgeving is bij uitstek het domein waarin vrijwel dagelijks wijzigingen worden aangebracht.

Docenten die dit boek verplicht voorschrijven aan hun studenten, bieden wij aanvullend les- en oefenmateriaal.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1. Socialezekerheidsrecht (p. 1)

Dirk Heylen, Werner Wijnants, Tim Opgenhaffen, Christiaan Mertens, Jan Van Looij

Hoofdstuk 2. Ziekte- en invaliditeitsverzekering (p. 41)

Dirk Heylen, Werner Wijnants, Tim Opgenhaffen, Christiaan Mertens, Jan Van Looij

Hoofdstuk 3. Professionele risico's (p. 101)

Dirk Heylen, Werner Wijnants, Tim Opgenhaffen, Christiaan Mertens, Jan Van Looij

Hoofdstuk 4. Werkloosheid en swt (p. 159)

Dirk Heylen, Werner Wijnants, Tim Opgenhaffen, Christiaan Mertens, Jan Van Looij

Hoofdstuk 5. Pensioenen en aanvullende pensioenen (p. 227)

Dirk Heylen, Werner Wijnants, Tim Opgenhaffen, Christiaan Mertens, Jan Van Looij

Hoofdstuk 6. Gezinsbijslag en groeipakket (p. 265)

Dirk Heylen, Werner Wijnants, Tim Opgenhaffen, Christiaan Mertens, Jan Van Looij

Hoofdstuk 7. Federale sociale bijstand (p. 309)

Dirk Heylen, Werner Wijnants, Tim Opgenhaffen, Christiaan Mertens, Jan Van Looij

Hoofdstuk 8. Vlaamse bijstand aan personen (p. 351)

Dirk Heylen, Werner Wijnants, Tim Opgenhaffen, Christiaan Mertens, Jan Van Looij

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Actualiseringen en aanvullend lesmateriaal

Actualiseringen

Er zijn geen actualiseringen beschikbaar voor dit boek

Lesmateriaal

Bij deze uitgave is bijkomend les- en oefenmateriaal voor docenten beschikbaar. Voor meer informatie over het gebruik van dit materiaal kunt u hier terecht of kunt u contact opnemen met hogeronderwijs@intersentia.be.


H1 - Socialezekerheidsrecht
3.05 MB
H2 - Ziekte- en invaliditeisverzekering
2.57 MB
H3 - Professionele risico's
2.52 MB
H4 - Werkloosheid en SWT
2.52 MB
H5 - Pensioenen en aanvullende pensioenen
2.75 MB
H6 - Gezinsbijslag en Groeipakket
2.92 MB
H7 - Federale Sociale Bijstand
2.7 MB
H8 - Vlaamse Bijstand aan Personen
2.73 MB
Alle powerpoints
15.56 MB
Elektronische oefeningen

Over de reeks

Toegepast

Praktijkgerichte studieboeken
Uiteenlopende vakgebieden
Met oefeningen en praktijkvoorbeelden

Meer over deze reeks