Sociale zekerheden in vraagvorm

In oktober 2005 werd professor Jef VAN LANGENDONCK (° Muizen 1941) toegelaten tot het bijzonder emeritaat. Voor zijn collegae proximi een aanleiding tot het publiceren van een Liber Amicorum.
Editor(s):
Dries Simoens, Danny Pieters, Johan Put, Paul Schoukens
boek | verschenen | 1e editie
november 2005 | 612 blz.

Hardback
€ 165,-


ISBN 9789050954822

Inhoud

In oktober 2005 werd professor Jef VAN LANGENDONCK (° Muizen 1941) toegelaten tot het bijzonder emeritaat. Voor zijn collegae proximi een aanleiding tot het publiceren van een Liber Amicorum, met de medewerking van 45 vrienden van de gevierde. Jef VAN LANGENDONCK doceerde het volledige ‘pakket’ socialezekerheidsrecht aan de
Faculteit Rechtsgeleerdheid van de K.U.Leuven, maar toonde ook interesse voor de economische, sociologische en politieke facetten van de sociale zekerheid. En wat het
juridische betreft, was hij liefst een comparatist. Een en ander verklaart waarom hij soms controversiële standpunten verdedigde, die echter vaak jaren later door de wetgever of de rechtspraak werden overgenomen. Het hier voorgestelde Liber Amicorum wil een afspiegeling zijn van Jef VAN LANGENDONCK’s ideeënrijkdom.

Inhoud

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Ook interessant voor u: