1. Het KB van 17 augustus 2019 (in werking getreden op 21 september 2019) bepaalt dat RSZ-inspecteurs voortaan ook kunnen optreden tegen illegale terbeschikkingstelling van gedetacheerde werknemers.
  Seminar
  € 204,49 (incl. BTW)
 2. Grensoverschrijdende tewerkstelling

  Verschijnt 28 april 2020

  Deze studiedag wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be
  Seminar
  € 345,- (incl. BTW)