Socialezekerheidsrecht toegepast (5de editie)

Het socialezekerheidsrecht is een bijzonder ingewikkeld kluwen van diverse regelgevingen op verschillende niveaus. Dit handboek biedt een overzicht van de belangrijkste onderdelen ervan.
Auteur(s):
Dirk Heylen, Leen Putman, Koenraad Timmerman, Ivan Verbeeck, Ivo Verreyt, Valérie Vervliet
Reeks:
Toegepast
Volume:
boek | verschenen | 5e editie
oktober 2017 | xxii + 358 blz.

Paperback
€ 38,25 € 45,-


ISBN 9789400008311


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 30,-

Inhoud

Het socialezekerheidsrecht is een bijzonder ingewikkeld kluwen van diverse regelgevingen op verschillende niveaus. Dit handboek biedt een overzicht van de belangrijkste onderdelen ervan. Na een algemene beschrijving van de structuur, het toepassingsgebied en de financiering van de sociale zekerheid komen achtereenvolgens de verschillende takken van de sociale zekerheid aan bod, zoals de arbeidsongevallen- en beroepsziekteverzekeringen, de ziekteverzekering, de gezinsbijslag, de werkloosheidsverzekering, het wettelijk en het aanvullend pensioen. Er wordt ook aandacht geschonken aan de socialebijstandregelingen, zoals het leefloon, de inkomensgarantie voor ouderen enz.

Op deze wijze biedt dit boek een eerste kennismaking met het socialezekerheidsrecht. Dit onderdeel van de sociale wetgeving is bij uitstek het domein waarin vrijwel dagelijks wijzigingen worden aangebracht. Daarom zullen via de website van Intersentia (http://intersentia.be/hoger-onderwijs) actualiseringen worden aangereikt tot aan de publicatie van een volgende editie. Ook het hoofdstuk over jaarlijkse vakantie en een uitgebreid pakket van elektronische oefeningen staan ter beschikking van de docenten die het handboek als lesmateriaal invoeren. Daarnaast vinden ze op dezelfde website ook een powerpointpresentatie.

Hoofdstukken

Inhoudstafel (p. 0)

Inleiding (p. 1)

Hoofdstuk 1. Ziekte- en invaliditeitsverzekering (p. 49)

Hoofdstuk 2. Professionele risico's (p. 105)

Hoofdstuk 3. Werkloosheid en arbeidsvoorziening (p. 149)

Hoofdstuk 4. SWT (p. 211)

Hoofdstuk 5. Gezinsbijslag (p. 227)

Hoofdstuk 6. Pensioenen (p. 251)

Hoofdstuk 7. Aanvullende pensioenen (p. 295)

Hoofdstuk 8. Sociale bijstand (p. 311)

Actualiseringen en aanvullend lesmateriaal

Actualiseringen

Er zijn geen actualiseringen beschikbaar voor dit boek

Lesmateriaal

Bij deze uitgave is bijkomend les- en oefenmateriaal voor docenten beschikbaar. Voor meer informatie over het gebruik van dit materiaal kunt u hier terecht of kunt u contact opnemen met Inge Verbeeck (i.verbeeck@intersentia.be).


PPT 2017 Inleiding
593.64 kB
PPT 2017 Hoofdstuk 1
260.35 kB
PPT 2017 Hoofdstuk 2
261.71 kB
PPT 2017 Hoofdstuk 3
245.42 kB
PPT 2017 Hoofdstuk 4
209.19 kB
PPT 2017 Hoofdstuk 5
227.59 kB
PPT 2017 Hoofdstuk 6
239.86 kB
PPT 2017 Hoofdstuk 7
221.89 kB
PPT 2017 Hoofdstuk 8
234.92 kB
Toegang online oefeningen
1.3 MB
Actualisering: Gezinsbijslag en groeipakket
2.33 MB
Actualisering: Werkloosheid en SWT
2.14 MB
Actualsering: Pensioenen
1.96 MB
Elektronische oefeningen

Over de reeks

Toegepast

De reeks Toegepast omvat uitgewerkte en praktijkgerichte studieboeken over uiteenlopende vakgebieden.
Deze boeken worden gekenmerkt door hun overzichtelijke structuur en zijn zodanig uitgewerkt dat zij zo veel mogelijk aanleunen bij de praktijk.

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: