Sociale inspectie

Dit boek schetst een overzicht van de verschillende sociale inlichtingen- en opsporingsdiensten. Van het verzamelen van informatie tot het einde van een inspectie: regularisatie, minnelijke schikking, of gerechtelijke vervolging. Daarnaast wordt ook dieper ingegaan op bijzondere knelpunten bij inspecties, alsook de toenemende mate van coördinatie van inspecties op Europees niveau.

Auteur(s):
Bart Elias, Stefanie Van de Perre
boek | verschenen | 1e editie
juni 2021 | xxviii + 362 blz.

Paperback
€ 59,50 € 85,-


ISBN 9789400013667

Inhoud

Dit boek schetst een overzicht van de verschillende sociale inlichtingen- en opsporingsdiensten. De auteurs behandelen de gehele levensloop van een sociale inspectie: hoe informatie wordt verzameld tot het einde van een inspectie: regularisatie, minnelijke schikking, of gerechtelijke vervolging. Daarnaast wordt ook dieper ingegaan op bijzondere knelpunten bij inspecties, alsook de toenemende mate van coördinatie van inspecties op Europees niveau. In dit boek worden de algemene beginselen en hoofdlijnen zeer goed in kaart gebracht. Zowel de specialist als degene die occasioneel met deze materie te maken heeft, vindt in dit boek een onmisbaar overzicht van het vigerende recht. Door de doordachte opbouw en de uitgebreide lijst van trefwoorden vindt u gemakkelijk het antwoord op uw vragen en dringt u snel door tot de kern van de zaak.
De goede en evenwichtige selectie van verwijzingen naar de belangrijkste rechtspraak en rechtsleer maken van dit boek de ideale basis voor doelgericht opzoekingswerk.
Dit boek is een ideaal handboek voor iedere (rechts) professional die geconfronteerd wordt met een sociale inspectie.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk I. Sociale handhaving door de sociale inspectie (p. 1)

Hoofdstuk II. Overkoepelende (inter)nationale organen in de strijd tegen sociale fraude (p. 7)

Hoofdstuk III. Het landschap van de verschillende (Belgische) sociale inspectiediensten (p. 17)

Hoofdstuk IV. Het verloop van de sociale inspectie - Een overzicht (p. 37)

Hoofdstuk V. Informatie- en gegevensuitwisseling (p. 39)

Hoofdstuk VI. Aanleiding tot onderzoek door een sociale inspectie (p. 55)

Hoofdstuk VII. Plichten van de sociaal inspecteur (p. 61)

Hoofdstuk VIII. Onderzoeksmogelijkheden en bewarende maatregelen van de sociaal inspecteurs (p. 65)

Hoofdstuk IX. Belemmering van toezicht (p. 169)

Hoofdstuk X. Inzagerecht in het dossier (p. 177)

Hoofdstuk XI. Resultaten van het onderzoek (p. 179)

Hoofdstuk XII. De gevolgen van het proces-verbaal (p. 187)

Hoofdstuk XIII. Burgerlijke vordering (p. 227)

Hoofdstuk XIV. Bijzondere topics: vaak voorkomende struikelblokken bij controles (p. 237)

Hoofdstuk XV. Laatste wenken en checklists (p. 341)

Bibliografie (p. 357)

Ook interessant voor u: