Misbruik- en fraudebestrijding in het sociaal recht

In dit boek worden de recente ontwikkelingen van het sociaal handhavingsrecht na de invoering van het Sociaal Strafwetboek in 2010 in hun concrete beleidskader geplaatst. Bovendien worden de draagwijdte en de impact van deze nieuwe regelgeving grondig onderzocht.
Editor(s):
Guido Van Limberghen
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2015 | x + 270 blz.

Paperback
€ 56,- € 80,-


ISBN 9789400004771

Inhoud

Het sociale handhavingsrecht is na de invoering van het Sociaal Strafwetboek in 2010 helemaal niet beland in een periode van windstilte. Enerzijds wordt voortdurend met nieuwe regels en technieken de strijd tegen misbruik en fraude in het domein van het sociaal recht opgevoerd. Anderzijds dwingt het Hof van Justitie van de Europese Unie de Belgische wetgever tot aanpassing van eerder met dit oogmerk genomen maatregelen, wat onvermijdelijk leidt tot onduidelijkheid en dubbelzinnigheid.

In dit boek, een initiatief van de Vereniging van VUB-Alumni Sociaal Recht en de Vakgroep Publiek Recht van de Vrije Universiteit Brussel, worden deze recente ontwikkelingen niet alleen in hun concrete beleidskader geplaatst, maar bovendien worden de draagwijdte en de impact van deze nieuwe regelgeving grondig onderzocht en – daar waar nodig – ook tegen het Europeesrechtelijke licht gehouden.

Dit boek is dan ook een handig en waardevol naslagwerk voor advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen en HR-verantwoordelijken.

Met bijdragen van Koen Nevens, Wilfried Rauws, Kristof Salomez, François Schapira, Pieter Sichien, Yves Stox, Guido Van Limberghen en Herwig Verschueren.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

Inleiding (p. 1)

Guido Van Limberghen

Hoofdstuk 1. Wetsontduiking en wetsontwijking in het Belgisch sociaal recht. Een analyse en interpretatie van de sociale antimisbruikbepaling (p. 13)

Hoofdstuk 2. Schijnzelfstandigen in het defensief? Het vermoeden betreffende de aard van de arbeidsrelatie (hoofdstuk V/1 Arbeidsrelatiewet) (p. 69)

Koen Nevens

Hoofdstuk 3. Het verbod op terbeschikkingstelling opnieuw aangeschroefd (p. 143)

Hoofdstuk 4. Controle op buitenlandse detacheringen: recente Europese en Belgische initiatieven (p. 171)

Herwig Verschueren

Hoofdstuk 5. LIMOSA-verplichting gewijzigd onder Europese druk (p. 209)

Wilfried Rauws

Hoofdstuk 6. De inhoudingsplicht en hoofdelijke aansprakelijkheid als instrumenten ter bestrijding van koppelbaaspraktijken (p. 245)