Markante standpunten

Marc Rigaux is op een aantal terreinen een pionier geweest. Hij heeft velen geïnspireerd en heeft zijn stempel gedrukt op de Universiteit Antwerpen. Vandaar dat zijn vertrek niet onopgemerkt mocht blijven.
Editor(s):
Patrick Humblet, Anne Van Regenmortel
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2015 | xvi + 334 blz.

Paperback
€ 80,-


ISBN 9789400006768

Inhoud

Marc Rigaux is op een aantal terreinen een pionier geweest. Hij heeft velen geïnspireerd en heeft zijn stempel gedrukt op de Universiteit Antwerpen. Vandaar dat zijn vertrek niet onopgemerkt mocht blijven. Een aantal (ex-)medewerkers van de vakgroep Sociaal Recht van het Departement Rechten van de UIA en de Onderzoeksgroep Sociale Concurrentie en Recht van de Faculteit Rechten van de UAntwerpen besloten een huldeboek te schrijven. De gefêteerde houdt echter niet van personencultus. Er is dus geen staatsieportret, geen hagiografische carrièrebeschrijving, geen stoffen kaftje, ….

De stijl mag dan al verschillen, de inhoud is klassiek. Sommige auteurs houden één of meer standpunten van de emeritus tegen het licht en reflecteren hierop, anderen gaan in op zijn passies of mijmeren over een thema dat hen met hem bindt, zoals het collectief arbeidsrecht, de sociale grondrechten, het welzijnsrecht, de sociale concurrentie, enz.

Met bijdragen van Jan Buelens, Guy Cox, Daniël Cuypers, Filip Dorssemont, Patrick Humblet, Ria Janvier en Inger De Wilde, Amanda Latinne, Johan Peeters, Véronique Pertry, Wilfried Rauws, Kelly Reyniers, Nathalie Vallet en Dominique Kiekens, Kim Van den Langenbergh en Anne Van Regenmortel, Ilse Van Puyvelde en Herwig Verschueren.

Hoofdstukken

Inhoudsopgave (p. 0)

De relatieve kracht van het arbeidsrecht (p. 1)

CAO’s: moeilijk evenwicht tussen autonomie en wettigheid? (p. 11)

Ontslag: macht of recht? (voor en na de WES) (p. 29)

Uit sympathie. Enkele beschouwingen over de oorbaarheid van de solidariteitsstaking naar Belgisch en Europees recht (p. 51)

Ze zijn zo lief, meneer. Overpeinzingen bij (het misbruik van) een vergeten beroepsgroep (p. 77)

Collegiale en collectieve arbeidsverhoudingen in de publieke sector (p. 93)

Morgen iedereen coöperant? Mondragon geconfronteerd met de globalisering (p. 121)

Havenarbeid als gesloten tewerkstellingssysteem onder (Europese) druk: naar het einde van een tijdperk? (p. 137)

Over ontmoetingen tussen de afdeling Wetgeving van de Raad van State en het sociaal recht (p. 157)

Enige beschouwingen over de betekenis van grondrechten in het arbeidsrecht in het algemeen en van het recht op staking in het bijzonder (p. 195)

Welzijn op het werk als grondrecht. Een reflectie over de grondrechtelijke onderbouw van het welzijnsrecht (p. 229)

De zaak Sjostakovitsj (p. 243)

Het ISUA of Instituut voor Samenwerking tussen Universiteit en Arbeidersbeweging. De kracht van een solidair bastion (p. 257)

De definitieve arbeidsongeschiktheid als een vorm van beëindigende overmacht: juridisch aanvechtbaar en een sociale staat onwaardig! (p. 269)

De amplitude van de wilsautonomie (p. 295)

De januskop van de Europese interne markt: deloyale sociale concurrentie of protectionisme? (p. 317)