Discriminatie op basis van handicap en gezondheidstoestand in de arbeidsverhouding

In deze studie wordt de discriminatie op basis van handicap en gezondheidstoestand doorgelicht vanuit het arbeidsrecht. Elke ongelijke behandeling door de werkgever op basis van handicap en gezondheidstoestand wordt verboden wanneer er geen objectieve rechtvaardiging voor wordt gegeven.

Auteur(s):
Frank Hendrickx, Othmar Vanachter, Aline Van Bever
Editor(s):
Anne Rahme
boek | verschenen | 1e editie
april 2009 | xi + 175 blz.

Paperback
€ 55,-


ISBN 9789050958929

Inhoud

Met de Antidiscriminatiewet van 10 mei 2007 heeft België een algemene Antidiscriminatiewet die conform zou moeten zijn aan de Europese richtlijnen betreffende discriminatie. Deze Antidiscriminatiewet verbiedt discriminatie op basis van een groot aantal gronden, onder andere op basis van handicap en gezondheidstoestand. De Wet is van toepassing in horizontale verhoudingen, waaronder de arbeidsverhouding.
Elke ongelijke behandeling door de werkgever op basis van handicap en gezondheidstoestand wordt verboden wanneer er geen objectieve rechtvaardiging voor wordt gegeven.
In deze studie wordt de discriminatie op basis van handicap en gezondheidstoestand doorgelicht vanuit het arbeidsrecht. Komen onder andere aan bod: de concepten handicap en redelijke aanpassingen, de problematiek van de medische onderzoeken, de problematiek van de (definitieve) arbeidsongeschiktheid.
Er wordt gewezen op eventuele spanningen tussen enkele arbeidsrechtelijke normen en de anti discriminatiewetgeving. Ten slotte worden ook voor stellen en aanbevelingen gedaan teneinde het bestaande juridische kader te verbeteren.


“Dit alles is interessante lectuur over een onderwerp waarover nauwelijks werd gepubliceerd.”
P. Humblet in TsR 2009/1

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Ook interessant voor u: