Buitenlanders in de sport

Dit boek bevat de bijgewerkte teksten van de studienamiddagen over ‘buitenlanders in de sport’ die werden gehouden aan de rechtsfaculteiten van de KU Leuven op 18 mei 2004 en de UvTilburg op 25 mei 2004.
Auteur(s):
Frank Hendrickx
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2004 | 164 blz.

Paperback
€ 50,-


ISBN 9789050954198

Inhoud

Dit boek bevat de bijgewerkte teksten van de studienamiddagen over ‘buitenlanders in de sport’ die werden gehouden aan de rechtsfaculteiten van de KU Leuven op 18 mei 2004 en de UvTilburg op 25 mei 2004. Deze evenementen kwamen tot stand in het kader van de nauwe banden die bestaan tussen de KU Leuven, de UvTilburg en het T.M.C. Asser Instituut (Den Haag).

Toen Frankrijk in 1998 de Wereldbeker voetbal won, en daaropvolgend het Euro 2000, schreven commentatoren dit toe aan de ervaring die Franse spelers opdeden in buitenlandse (niet-Franse) competities alsook aan de zaak Bosman. Na Bosman echter, werd de sport steeds meer geconfronteerd met zogenaamde ‘nieuwe buitenlanders’: de niet-EU onderdanen. Sommige sportorganisaties ondernamen reeds verschillende pogingen om het aantal niet-EU sportbeoefenaars te weren of te beperken. Andere organisaties onthaalden hen hetzij als een sportieve verrijking, hetzij als betaalbaar alternatief voor eigen talent. Hoe het ook zij, er zijn belangrijke juridische vragen aan de orde. Is een beperking van niet-EU sporters in overeenstemming met het Europees Gemeenschapsrecht? Het Europese Kolpak-arrest doet uitschijnen van niet. Wat met de fundamentele rechten? Wie is buitenlander? Stimuleert de nationale fiscaliteit de toestroom van sportbeoefenaars van buiten de EU? Zijn beperkingen een juridische illusie? Beschermt de nationale reglementering de buitenlanders afdoende? Deze en andere verband houdende vragen komen in dit boek aan bod.

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.