Synopsis van het Belgische arbeidsrecht (zesde editie)

In deze zesde editie van de Synopsis van het Belgische arbeidsrecht komen de meest courante topics uit het individuele en collectieve arbeidsrecht aan bod: ontslag, ziekte, zwangerschap, de sociale dialoog, staking enz.

Editor(s):
Patrick Humblet, Marc Rigaux
boek | verschenen | 6e editie
oktober 2014 | xxix + 410 blz.

Paperback
€ 110,-


ISBN 9789400004948


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 40,-

Inhoud

In deze zesde editie van de Synopsis van het Belgische arbeidsrecht komen de meest courante topics uit het individuele en collectieve arbeidsrecht aan bod: ontslag, ziekte, zwangerschap, de sociale dialoog, staking enz. Het onderscheid tussen arbeiders en bedienden werd in 2013 door de wetgever weggewerkt en vooral dat heeft zijn sporen nagelaten in deze uitgave.

Dit (hand)boek bevat geen uitweidingen over zeer specifieke juridische problemen, maar geeft een helikopterzicht. Het aantal voetnoten werd dan ook bewust beperkt. De beknopte bibliografieën die op verschillende plaatsen in het boek werden opgenomen, zijn echter een perfect beginpunt voor verder opzoekwerk. Tevens werd een lijst opgenomen van nuttige websites.

Een uitgave over arbeidsrecht is vaak al verouderd bij het verschijnen ervan. Om hieraan te verhelpen, kan de lezer tot de publicatie van een volgende editie het actualiseringskatern consulteren op de website van Intersentia (www.intersentia.be).

Hoofdstukken

Inhoudstafel (p. 0)

Deel I. Inleiding

Deel II. Sociaal handhavingsrecht

Deel III. Recht i.v.m. de arbeidsmarkt

Deel IV. Individueel arbeidsrecht

Deel V. Collectief arbeidsrecht

Internetadressen (p. 405)

De auteurs (p. 409)

Actualiseringen en aanvullend lesmateriaal

Actualiseringen

Bij deze uitgave worden extra bijlagen (o.a. modellen, contracten, schema’s, actualiseringen enz.) aangeboden. Deze bijlagen zijn vrij beschikbaar.

Lesmateriaal

Er is geen lesmateriaal beschikbaar voor dit boek

Ook interessant voor u: