Synopsis van het Belgische arbeidsrecht (zevende editie)

In deze uitgave behandelen de auteurs de meest courante topics van het individuele en collectieve arbeidsrecht, zoals ontslag, ziekte, zwangerschap, de sociale
dialoog en staking.

- Met beknopte bibliografieën en nuttige websites als aanknopingspunt voor verder opzoekwerk.
- Met tussentijdse actualiseringen op de website van Intersentia.
Auteur(s):
Alexander De Becker, Johan Peeters, Wilfried Rauws, Kim Van den Langenbergh
Editor(s):
Patrick Humblet
boek | verwacht | 7e editie
december 2020 | 400 blz.

Paperback
€ 110,-


ISBN 9789400008281


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 40,-


Verschijnt 20 december 2020

Inhoud

In deze uitgave behandelen de auteurs de meest courante topics van het individuele en collectieve arbeidsrecht, zoals ontslag, ziekte, zwangerschap, de sociale dialoog en staking.

- Met beknopte bibliografieën en nuttige websites als aanknopingspunt voor verder opzoekwerk.
- Met tussentijdse actualiseringen op de website van Intersentia.

Dit (hand)boek bevat geen uitweidingen over zeer specifieke juridische problemen, maar geeft een helikopterzicht. Het aantal voetnoten werd dan ook bewust beperkt. De beknopte bibliografieën die op verschillende plaatsen in het boek werden opgenomen, zijn echter een perfect beginpunt voor verder opzoekwerk. Tevens werd een lijst opgenomen van nuttige websites.


Hoofdstukken

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.