1. De (kandidaat-)personeelsafgevaardigden voor de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk genieten een bijzondere bescherming tegen ontslag en overplaatsing.
    In dit boek wordt een praktijkgerichte inventaris opgesteld over de de aanvang en het einde van hun bescherming, in een aantal hypothesen.

    Paperback
    € 53,50