1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. This book investigates whether one of the basic norms underlying contemporary labour law in the EU - standard work - has been subject to drastic changes. Standard work, usually defined as fulltime, permanent employment for a single employer, has traditionally been the most common form of work structure, and various legal obligations and protections are strongly associated with it. However, standard work seems to have increasingly come under at...
  Paperback
  € 65,-

 2. This book deals with active ageing and labour law and is dedicated to professor Roger Blanpain at the occasion of his 80th anniversary.
  Hardback
  € 89,-

 3. Flexicurity has been a core concept in the EU’s employment debates as of 2006 and was codified into common principles of flexicurity in December 2007. This study explains the development and conclusion of the EU’s flexicurity concept.
  Paperback
  € 85,-
 4. Studentenarbeid

  Verschijnt 1 oktober 2012

  Talrijke werkgevers stellen zowel tijdens als buiten de schoolvakanties studenten te werk. Dit boek is een belangrijke leidraad en biedt een duidelijk antwoord op tal van vragen.
  Paperback
  € 39,-
 5. (Verboden) arbeid

  Verschijnt 29 augustus 2012

  In dit werk wordt enerzijds het concept arbeid onderzocht en anderzijds het verbieden van arbeid als beschermingsmechanisme in het arbeidsrecht.
  Hardback
  € 125,-

 6. Met de diptiek “Omtrent behoorlijk bestuur van collectieve arbeidsverhoudingen” brengen de auteurs hulde aan het werk en aan de wetenschappelijke inzet van de voormalige administrateur-generaal van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Jan Rombouts.
  Paperback
  € 100,-

 7. Deze uitgave brengt verslag uit over spraakmakende wetenschappelijke inzichten in de echte sleutels van ons gedrag en vult verder in hoe ze constructief gebruikt kunnen worden om op de werkplek veilig gedrag te bevorderen of te verbeteren.
  Paperback
  € 40,-

 8. In deze studie wordt nagenoeg het volledige intellectueel eigendomsrecht onder de loep genomen vanuit de specifieke relatie werknemer-werkgever.
  Paperback
  € 60,-

 9. Based on an analysis of the newly-adopted UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities and present-day interpretations of international and European human rights instruments, this book seeks to define a contemporary disability human rights approach for the field of employment.
  Paperback
  € 70,-

 10. Dit boek biedt een artikelsgewijs overzicht van de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden wet, toegelicht aan de hand van de analyse van 20 jaar relevante rechtspraak.
  Paperback
  € 90,-
 
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5