1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6
 1. Studentenarbeid

  Verschijnt 1 oktober 2012

  Talrijke werkgevers stellen zowel tijdens als buiten de schoolvakanties studenten te werk. Dit boek is een belangrijke leidraad en biedt een duidelijk antwoord op tal van vragen.
  Paperback
  € 39,-
 2. (Verboden) arbeid

  Verschijnt 29 augustus 2012

  In dit werk wordt enerzijds het concept arbeid onderzocht en anderzijds het verbieden van arbeid als beschermingsmechanisme in het arbeidsrecht.
  Hardback
  € 125,-

 3. This book gives an overview of the legal framework governing industrial relations in the United Kingdom at a time when a possible return of a Conservative government threatens to undermine limited advances in collective employment law.
  Paperback
  € 45,-

 4. Met de diptiek “Omtrent behoorlijk bestuur van collectieve arbeidsverhoudingen” brengen de auteurs hulde aan het werk en aan de wetenschappelijke inzet van de voormalige administrateur-generaal van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Jan Rombouts.
  Paperback
  € 100,-

 5. Deze uitgave brengt verslag uit over spraakmakende wetenschappelijke inzichten in de echte sleutels van ons gedrag en vult verder in hoe ze constructief gebruikt kunnen worden om op de werkplek veilig gedrag te bevorderen of te verbeteren.
  Paperback
  € 40,-

 6. In deze studie wordt nagenoeg het volledige intellectueel eigendomsrecht onder de loep genomen vanuit de specifieke relatie werknemer-werkgever.
  Paperback
  € 60,-

 7. Based on an analysis of the newly-adopted UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities and present-day interpretations of international and European human rights instruments, this book seeks to define a contemporary disability human rights approach for the field of employment.
  Paperback
  € 70,-

 8. Dit boek biedt een artikelsgewijs overzicht van de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden wet, toegelicht aan de hand van de analyse van 20 jaar relevante rechtspraak.
  Paperback
  € 90,-

 9. Dit boek behandelt de sociaal- en fiscaalrechtelijke problemen waarmee werknemers, werkgevers en zelfstandigen geconfronteerd worden bij het werken over de Belgisch-Nederlandse grens.
  Hardback
  € 80,-
 10. The Right to Work in China

  Verschijnt 22 april 2011

  This book examines the legislative protection of the right to work in China from an international law perspective. It conducts a systematic and comprehensive exploration on the content and State obligations regarding the right to work in international law, including both international human rights law and international labor law. It also examines the latest developments in China’s legislation, especially labor law, in the light of clarified in...
  Paperback
  € 85,-
 
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6