Arbeidsrecht toegepast (zesde editie)

Dit handboek stelt het Belgische arbeidsrecht op een overzichtelijke wijze voor. De arbeidsovereenkomstenwet wordt grondig besproken (aangaan van de arbeidsovereenkomst, rechten en plichten van de partijen, schorsing en einde van de overeenkomst). Ook de bepalingen van de arbeidswet, de feestdagenwet, de loonbeschermingswet, de uitzendarbeidswet en de arbeidsreglementenwet worden belicht.

Auteur(s):
Dirk Heylen, Ivo Verreyt
Reeks:
Toegepast
Volume:
boek | verschenen | 6e editie
juni 2018 | xxvii + 478 blz.

Paperback
€ 45,-


ISBN 9789400009332


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 30,-

Inhoud

Dit handboek stelt het Belgische arbeidsrecht op een overzichtelijke wijze voor. De auteurs blijven daarbij stilstaan bij de belangrijkste topics, zonder zich te verliezen in al te verregaande details. De Arbeidsovereenkomstenwet wordt grondig besproken (aangaan van de arbeidsovereenkomst, rechten en plichten van de partijen, schorsing en einde van de overeenkomst). Ook de bepalingen van de Arbeidswet, de Feestdagenwet, de Loonbeschermingswet, de Uitzendarbeidswet en de Arbeidsreglementenwet worden belicht.

Concrete voorbeelden en veelvuldige verwijzingen naar de rechtspraak maken de meest ingewikkelde materies aanschouwelijk. Op die wijze biedt het boek een praktische leidraad die zowel geschikt is voor een eerste kennismaking met het arbeidsrecht als voor een meer diepgaande studie ervan. De overzichtelijke indeling maakt Arbeidsrecht toegepast tot een handig werkinstrument.

Docenten die dit handboek verplicht voorschrijven aan hun studenten, bieden wij aanvullend les- en oefenmateriaal. Via www.intersentia.be kunnen zij contact opnemen met de uitgeverij om toegang te krijgen tot het elektronische oefenpakket. Met behulp van ons digitale leerplatform kunnen docenten hun studenten de materie op een interactieve manier laten inoefenen.

Hoofdstukken

Inhoud (p. 0)

Hoofdstuk 1. Inleiding (p. 1)

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 (p. 17)

Hoofdstuk 3. Inhoud van de arbeidsovereenkomst (p. 71)

Hoofdstuk 4. Uitvoering van de arbeidsovereenkomst (p. 95)

Hoofdstuk 5. Schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (p. 147)

Hoofdstuk 6. Einde van de arbeidsovereenkomst (p. 205)

Hoofdstuk 7. De arbeidsduur (p. 303)

Hoofdstuk 8. Betaalde feestdagen (p. 365)

Hoofdstuk 9. Loon (p. 381)

Hoofdstuk 10. Tijdelijke arbeid, uitzendarbeid en terbeschikkingstelling van werknemers (p. 397)

Hoofdstuk 11. Het arbeidsreglement (p. 427)

Hoofdstuk 12. Collectief arbeidsrecht (p. 449)

Actualiseringen en aanvullend lesmateriaal

Actualiseringen

Er zijn geen actualiseringen beschikbaar voor dit boek

Lesmateriaal

Bij deze uitgave is bijkomend les- en oefenmateriaal voor docenten beschikbaar. Voor meer informatie over het gebruik van dit materiaal kunt u hier terecht of kunt u contact opnemen met Inge Verbeeck (i.verbeeck@intersentia.be).


PPT hoofdstuk 1 (editie 6)
656.78 kB
PPT hoofdstuk 2 (editie 6)
608.01 kB
PPT hoofdstuk 3 (editie 6)
585.53 kB
PPT hoofdstuk 4 (editie 6)
697.17 kB
PPT hoofdstuk 5 (editie 6)
623.96 kB
PPT hoofdstuk 6 (editie 6)
629.02 kB
PPT hoofdstuk 7 (editie 6)
652.11 kB
PPT hoofdstuk 8 (editie 6)
566.34 kB
PPT hoofdstuk 9 (editie 6)
590.06 kB
PPT hoofdstuk 10 (editie 6)
585.67 kB
PPT hoofdstuk 11 (editie 6)
559.54 kB
PPT hoofdstuk 12 (editie 6)
584.34 kB
Toegang online oefeningen
1.3 MB
Elektronische oefeningen

Over de reeks

Toegepast

Praktijkgerichte studieboeken
Uiteenlopende vakgebieden
Met oefeningen en praktijkvoorbeelden

Meer over deze reeks