Arbeidsrecht toegepast (achtste editie)

De auteurs bieden een stevig overzicht van het Belgische arbeidsrecht en staan daarbij stil bij de volgende topics: de Arbeidsovereenkomstenwet, de bepalingen van de Arbeidswet, de Feestdagenwet, de Loonbeschermingswet, de Uitzendarbeidswet en de Arbeidsreglementenwet.

- Concrete voorbeelden en veelvuldige verwijzingen naar de rechtspraak maken de meest ingewikkelde materies transparant.
- Met online oefeningen voor studenten.
- Geactualiseerd tot juni 2021.

Lees de bijdrage: Auteur Dirk Heylen over het zwartepietendebat (De Juristenkrant): https://intersentia.be/nl/dirk-heylen-over-het-zwartepietendebatAuteur(s):
Dirk Heylen, Ilse Van Puyvelde
Reeks:
Toegepast
Volume:
boek | verschenen | 8e editie
september 2021 | xxviii + 486 blz.

Paperback
€ 45,-


ISBN 9789400013483


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 30,-

Inhoud

In Arbeidsrecht toegepast staan de auteurs stil bij de belangrijkste thema’s van het Belgische arbeidsrecht. De Arbeidsovereenkomstenwet (aangaan van de arbeidsovereenkomst, rechten en plichten van de partijen, schorsing en einde van de overeenkomst) wordt uitvoerig besproken, net als de bepalingen van de Arbeidswet, de Feestdagenwet, de Loonbeschermingswet, de Uitzendarbeidswet en de Arbeidsreglementenwet.

Met concrete voorbeelden en verwijzingen naar de rechtspraak wordt de ingewikkelde materie van het arbeidsrecht toegankelijk gemaakt. Dit handboek is dan ook een handige leidraad voor eerste kennismaking met, als een naslagwerk over, het arbeidsrecht.

Docenten die dit handboek als verplicht studiemateriaal voorschrijven aan hun studenten, kunnen via www.intersentia.be toegang krijgen tot het aanvullend lesmateriaal.

*****
Dirk Heylen is advocaat bij de balie van Turnhout en vennoot bij het kantoor Mploy advocaten sociaal recht. Daarnaast is hij docent arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht aan de Artesis Plantijn Hogeschool (Antwerpen) en aan het CVO-Hoger Instituut der Kempen (Geel).

Ilse Van Puyvelde is licentiaat in de rechten (UIA, 1993) en bijzonder licentiaat in het sociaal recht (VUB, 1994). Ze behaalde in 2015 de graad van doctor in de rechten (UA) met een proefschrift over de (eenzijdige) wijziging van de arbeidsovereenkomst. Zij is advocaat bij het kantoor Mploy advocaten sociaal recht, postdoctoraal navorser aan de Universiteit Antwerpen en plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank Antwerpen.

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

Hoofdstuk 1. Inleiding (p. 1)

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen van de arbeidsovereenkomstenwet Van 3 juli 1978 (p. 15)

Hoofdstuk 3. Inhoud van de arbeidsovereenkomst (p. 73)

Hoofdstuk 4. Uitvoering van de arbeidsovereenkomst (p. 97)

Hoofdstuk 5. Schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst En betaalde feestdagen (p. 147)

Hoofdstuk 6. Einde van de arbeidsovereenkomst (p. 223)

Hoofdstuk 7. De arbeidsduur (p. 327)

Hoofdstuk 8. Loon(bescherming) (p. 389)

Hoofdstuk 9. Tijdelijke arbeid, uitzendarbeid en terbeschikkingstelling van werknemers (p. 405)

Hoofdstuk 10. Het arbeidsreglement (p. 437)

Hoofdstuk 11. Collectief arbeidsrecht (p. 453)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudstafel (p. 0)
Hoofdstuk 1. Inleiding (p. 1)

Actualiseringen en aanvullend lesmateriaal

Actualiseringen

Bij deze uitgave worden extra bijlagen (o.a. modellen, contracten, schema’s, actualiseringen enz.) aangeboden. Deze bijlagen zijn vrij beschikbaar.

100.86 kB

Lesmateriaal

Bij deze uitgave is bijkomend les- en oefenmateriaal voor docenten beschikbaar. Voor meer informatie over het gebruik van dit materiaal kunt u hier terecht of kunt u contact opnemen met hogeronderwijs@intersentia.be.


Presentatie hoofdstuk 1 - Inleiding
245.47 kB
Presentatie hoofdstuk 2 - Algemene bepalingen
669.85 kB
Presentatie hoofdstuk 3 - Inhoud AO
3.13 MB
Presentatie hoofdstuk 4 - Uitvoering AO
2.59 MB
Presentatie hoofdstuk 5 - Schorsing AO
3.15 MB
Presentatie hoofdstuk 6 - Einde AO
3.11 MB
Presentatie hoofdstuk 7 - De arbeidsduur
3.11 MB
Presentatie hoofdstuk 8 - Loon(bescherming)
2.56 MB
Presentatie hoofdstuk 9 - Tijdelijke arbeid, uitzendarbeid en terbeschikkingstelling
2.56 MB
Presentatie hoofdstuk 10 - Het arbeidsreglement
2.54 MB
Presentatie hoofdstuk 11 - Collectief arbeidsrecht
2.6 MB
Alle presentaties
22.24 MB
Elektronische oefeningen

Over de reeks

Toegepast

Praktijkgerichte studieboeken
Uiteenlopende vakgebieden
Met oefeningen en praktijkvoorbeelden

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: