Alternatieve verloning 2017

Dit boek geeft een duidelijk overzicht van de meest voorkomende alternatieve loonvormen. Elke loonvorm wordt apart onder de loep genomen: Wat zijn de consequenties op het vlak van de sociale bijdragen? Wat zijn de fiscale gevolgen voor de werkgever en de werknemer? Indien nodig, worden ook juridische aspecten toegelicht. Deze editie 2017 is verrijkt met talrijke nieuwigheden!
Auteur(s):
Nathalie Wellemans
boek | verschenen | 1e editie
juni 2017 | 780 blz.

Paperback
€ 87,-


ISBN 9782807203068

Inhoud

Het basisloon van werknemers wordt steeds vaker aangevuld met allerhande extralegale voordelen. Deze vormen van alternatieve verloning zijn bijzonder aantrekkelijk voor de werkgever. Ze bieden hem de mogelijkheid om te ontsnappen aan de hoge fiscale en parafiscale druk. Werkgevers zijn dan ook enorm bedreven in het gebruiken en bedenken van alternatieve loonvormen: bedrijfswagens, bonussen ... Deze wijze van verloning is bovendien een handige manier om de werknemer aan het bedrijf te binden en speelt bijgevolg een cruciale rol in de verhouding werkgever-werknemer. De vraag rijst wat alternatieve verloning precies inhoudt. De afbakening van het begrip heeft immers verregaande implicaties op het vlak van de belastingen en de sociale bijdragen.
Dit boek geeft een duidelijk overzicht van de meest voorkomende alternatieve loonvormen. Elke loonvorm wordt apart onder de loep genomen: Wat zijn de consequenties op het vlak van de sociale bijdragen? Wat zijn de fiscale gevolgen voor de werkgever en de werknemer? Indien nodig, worden ook juridische aspecten toegelicht.

Deze editie 2017 is verrijkt met talrijke nieuwigheden:
• een bijkomend hoofdstuk gewijd aan auteursrechten;
• een modelovereenkomst voor terbeschikkingstelling van een tablet door de werkgever;
• een vergelijkende tabel inzake representatiekosten terugbetaald door de werkgever;
• de sociale en fiscale behandeling van aanvullingen bij jeugd- en seniorvakantie;
• …

Inhoud

Ook interessant voor u: