1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6

 1. Dit boek handelt over de informatie- en raadplegingsverplichtingen ten opzichte van de werknemers bij herstructureringen. Het vormt een kritische analyse van de bestaande Belgische reglementering.
  Hardback
  € 145,-

 2. In dit boek geeft Jef Van Langendonck zijn eigen-zinnige visie op de hedendaagse problemen van de sociale zekerheid en put uit zijn lange wetenschappelijke loopbaan en rijke ervaring om oplossingen voor te stellen.
  Paperback
  € 65,-

 3. “Rechts(on)zekerheid omtrent (schijn)zelfstandigheid” biedt dan een grondige doorlichting van de Arbeidsrelatiewet in zijn verhouding tot de juridische omgeving.
  Paperback
  € 70,-

 4. Dit boek is geen klassieke handleiding voor de organisatie van sociale verkiezingen, maar een mix van praktijk en theorie.
  Paperback
  € 70,-

 5. De focus van de Europese beleidsmakers is thans meer dan ooit gericht op de interne markt en het Europese sociaal model. De centrale – maar controversiële – vraag is bijgevolg of én hoe sociale bescherming verzoenbaar is met de Europese interne markt. In dit boek bieden vooraanstaande auteurs een persoonlijk en doordacht antwoord op deze prangende vragen.
  Paperback
  € 40,-

 6. De auteur analyseert in deze uitgave op systematische wijze de verschillende aspecten van de aansprakelijkheid van werkgevers en werknemers, waarbij zowel het sociaal recht als het aansprakelijkheidsrecht en het verzekeringsrecht aan bod komen.
  Hardback
  € 140,-

 7. Op 23 september 2004 werd op de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg door de drie representatieve Belgische vakbonden plechtig een Charter gender mainstreaming ondertekend. Hiermee namen de vakbonden de verplichting op zich om van de gelijkheid van vrouwen en mannen in hun beleid, hun werking en hun actie een permanente syndicale doelstelling te maken.
  Paperback
  € 50,-
 8. De onkostenvergoeding

  Verschijnt 1 september 2006

  In dit praktische boek wordt de onkostenvergoeding zowel vanuit fiscale als sociaalrechtelijke hoek onderzocht. Bijzondere aandacht gaat uit naar de mogelijkheid om met de overheid voorafgaandelijk akkoorden – de zogenaamde “rulings” – te sluiten.
  Paperback
  € 40,-

 9. Dit boek wil enkele cruciale arbeidsrechtelijke problemen van de herstructurering van ondernemingen onder de aandacht brengen. Daarbij worden ook andere rechtstakken, zoals het economisch recht en het fiscaal recht, betrokken bij de sociaalrechtelijke analyse.
  Paperback
  € 120,-

 10. Tijdens het academiejaar 2005-2006 greep de zevende uitgave plaats van de “Studiedagen Arbeidsrecht”. Dit boek bundelt de referaten van deze studiedagen.
  Paperback
  € 120,-
 
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6