1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. Het socialezekerheidsrecht is een bijzonder ingewikkeld kluwen van diverse regelgevingen op verschillende niveaus. Dit handboek biedt een overzicht van de belangrijkste onderdelen ervan.
  Paperback
  € 45,-

 2. Dit boek geeft een duidelijk overzicht van de meest voorkomende alternatieve loonvormen. Elke loonvorm wordt apart onder de loep genomen: Wat zijn de consequenties op het vlak van de sociale bijdragen? Wat zijn de fiscale gevolgen voor de werkgever en de werknemer? Indien nodig, worden ook juridische aspecten toegelicht. Deze editie 2017 is verrijkt met talrijke nieuwigheden!
  Paperback
  € 87,-

 3. Hoe zit het met kennelijk onredelijk ontslag en rechtsmisbruik in het nieuwe stelsel? Wanneer en hoe moet het ontslag gemotiveerd worden? Heeft een vordering effectief kans op slagen? Hoe gaan de arbeidsrechtbanken om met de “marginale toetsing” en hoe groot zijn de toegekende vergoedingen? De auteurs maken in kort bestek een eerste balans op, waarbij zij de kern van de nieuwe hervorming bespreken aan de hand van meer dan tachtig ongepublicee...
  Paperback
  € 30,-

 4. A carefully selected and rigourously peer reviewed set of papers from the ‘Equal is not Enough’ conference hosted at Antwerp University in February 2015.
  Paperback
  € 45,-

 5. This book discusses the issue of these links and, more specifically, the question of how EU law defines the link needed to obtain the right to reside in a Member State and the right to social and employment protection in that State.
  Paperback
  € 80,-

 6. This book gives an overall picture of the principles of Belgian labour law, i.e. employment law as well as industrial relations law. The authors not only describe and analyse the legal aspects of labour relations, but also indicate developing trends in Belgium.
  Paperback
  € 75,-

 7. Deze bundel bevat vijf bijdragen naar aanleiding van presentaties tijdens de Alumnidag nr. 3 van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de UGent.
  Paperback
  € 75,-

 8. Dit boek onderzoekt de impact van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens op de Belgische rechtspraktijk.
  Paperback
  € 58,-

 9. In dit cahier wordt het thema mens belicht vanuit twee invalshoeken, arbeid en gezondheid enerzijds en psychosociale aspecten anderzijds.
  Paperback
  € 42,-

 10. Whereas participatory democracy was traditionally meant to further the maximum participation of citizens in political life, the EU supports a modern version of the participatory ideal where citizens are represented by a selfdesignated elite of civil society experts. This book takes a critical stance on that technocratic form of government. At the same time, it examines whether there are realistic ways for a bureaucratic organization like the E...
  Hardback
  € 75,-
 
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5