Sociaal procesrecht

Het sociaal procesrecht heeft reeds in het verleden het voorwerp uitgemaakt van een aantal overzichtswerken. Dit boek biedt echter een diepgaande analyse van een aantal recente ontwikkelingen in de materie. Zo wordt aandacht besteed aan vier grote thema’s: de organisatie en de samenstelling van de arbeidsgerechten met focus op het arbeidsauditoraat in burgerlijke zaken, de materiële bevoegdheid van de arbeidsgerechten inzake arbeidsgeschillen, de financiële drempels bij de toegang tot de arbeidsgerechten en het bewijs in sociale zaken.
Editor(s):
Anne Van Regenmortel, Joëlle Rozie
boek | verschenen | 1e editie
november 2018 | x + 158 blz.

Paperback
€ 68,-


ISBN 9789400010147

Inhoud

Het sociaal procesrecht heeft reeds in het verleden het voorwerp uitgemaakt van een aantal overzichtswerken. Dit boek biedt echter een diepgaande analyse van een aantal recente ontwikkelingen in de materie.

Zo wordt aandacht besteed aan vier grote thema’s: de organisatie en de samenstelling van de arbeidsgerechten met focus op het arbeidsauditoraat in burgerlijke zaken, de materiële bevoegdheid van de arbeidsgerechten inzake arbeidsgeschillen, de financiële drempels bij de toegang tot de arbeidsgerechten en het bewijs in sociale zaken. Een slotrede met een pleidooi voor het behoud van autonome arbeidsgerechten sluit het boek af.

Dit boek is een initiatief van de Onderzoeksgroep Rechtshandhaving van de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen. De verschillende onderwerpen worden op een wetenschappelijk onderbouwde wijze en met het oog op de praktijk belicht. Deze uitgave is daarmee een waardevol naslagwerk voor advocaten, magistraten en alle geïnteresseerde juristen en rechtspractici.

Met bijdragen van G. Provoost, I. Van Puyvelde, D. Torfs, B. Vanlerberghe en L. Lenaerts.

Inhoudsopgave

De arbeidsrechtbank en het arbeidsauditoraat: partners in het burgerlijk sociaal procesrecht (p. 1)

Griet Provoost

De materiële bevoegdheid van de arbeidsgerechten inzake arbeidsgeschillen: capita selecta (p. 43)

Financiële drempels bij de toegang tot de arbeidsgerechten (p. 73)

Actuele problemen inzake het bewijs in het sociaal recht (p. 111)

Beatrix Vanlerberghe

Hoe rijmen autonome arbeidsgerechten met de autonomie van het sociaal recht? (p. 143)