Real Obligations at the Edge of Contract and Property

This book extensively analyses obligations connected to property rights, or 'real obligations', in a comparative perspective through a study of Belgian, French, Dutch and Scots law. Examples of real obligations are the periodical payment obligation of a long lease holder, the maintenance of the property subject to a servitude and the financial contributions by apartment owners.


Auteur(s):
Siel Demeyere
Reeks:
Property Law Series
Volume:
9
boek | verschenen | 1e editie
juli 2020 | xxvi + 816 blz.

Hardback
€ 199,-


ISBN 9781780689166


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud


This book extensively analyses obligations connected to property rights, or ‘real obligations’, in a comparative perspective through a study of Belgian, French, Dutch and Scots law. Examples of real obligations are the periodical payment obligation of a long lease holder, the maintenance of the property subject to a servitude and the financial contributions by apartment owners.

A real obligation differs in several aspects from a personal obligation. A real obligation is for instance so closely connected to a property right that the obligation transfers automatically to the transferee of the property right. After defining real obligations and the exclusion of several related legal mechanisms in Part I, the regime of real obligations is analysed in Part II. The liability of both the transferor and transferee for real obligations, which are for many property rights underregulated, for instance, are analysed in detail.
Those findings are applied to the specific property rights in Part III, so that particular problems for a specific property right are also analysed and, where possible, solved. For instance the role of party autonomy in the creation of a long lease right is studied. Also the different obligations which can be connected to a servitude are delineated.

Part IV deals with legal mechanisms most of which have recently been introduced, allowing to connect obligations to a piece of property, outside the traditional framework of property rights, such as the Dutch ‘qualitative obligation’ and the French obligation réelle environnementale. The book ends with a discussion of the possibility and desirability of the (broader) introduction of such real obligations, which could entail the introduction of new property rights sui generis.

Inhoudsopgave

Introduction (p. 1)

Siel Demeyere

Part I. Static dimension of real obligations: concept and sources

Chapter 1. Property Law Scholarship (p. 23)

Chapter 2. Constitutive Building Blocks of Real Obligations (p. 97)

Chapter 3. Sources of Real Obligations (p. 129)

Chapter 4. Exclusion of Other Contracts and Obligations (p. 167)

Part II. Dynamic dimension of real obligations: liability for real obligations

Chapter 1. Transfer of the Obligation with the Property Right (p. 191)

Chapter 2. Abandonment (p. 267)

Chapter 3. Liability for Real Obligations: Overarching Issues (p. 313)

Chapter 4. Other Grounds for Extinction of Real Obligations (p. 341)

Part III. Real obligations in the framework of coexistent property rights Section I. Proprietary relationship regarding one single (im)movable

Chapter 1. Co-owner (p. 347)

Chapter 2. Apartment Rights (p. 373)

Chapter 3. Usufruct (p. 443)

Chapter 4. Long Lease (p. 481)

Chapter 5. Building Right (p. 543)

Chapter 6. Droit réel de jouissance spéciale in French Law (p. 569)

Part III. Real obligations in the framework of coexistent property rights Section II. Proprietary relationship involving two immovables

Chapter 1. Negative Obligations Between Two Pieces of Land: Servitude and Scottish Real Burden (p. 577)

Chapter 2. Positive Obligations Between Two Pieces of Land (p. 643)

Part IV. Autonomous real obligations

Chapter 1. Autonomous Negative Obligations: Kwalitatieve verplichtingen (p. 681)

Chapter 2. Autonomous Positive Obligations (p. 705)

Chapter 3. The (Im)possibility and (Un)desirability of Autonomous Real Obligations (p. 733)

Chapter 4. Conclusion (p. 755)

General Conclusion (p. 759)

Bibliography (p. 771)

Siel Demeyere

Actualiseringen en aanvullend lesmateriaal

Actualiseringen

Bij deze uitgave worden extra bijlagen (o.a. modellen, contracten, schema’s, actualiseringen enz.) aangeboden. Deze bijlagen zijn vrij beschikbaar.

Lesmateriaal

Er is geen lesmateriaal beschikbaar voor dit boek

Over de reeks

Property Law Series

Het goederenrecht heeft de voorbije jaren een ‘revival’ gekend. Van een oud, star rechtsdomein dat terugging op een agrarische traditie, is het goederenrecht uitgebouwd tot een moderne component van het vermogensrecht. Op die manier komt het goederenrecht uit zijn isolement, en komen de raakvlakken met het fiscaal recht, constitutioneel en administratief recht, huwelijksvermogensrecht, verbintenissenrecht, rechten van de mens, enz. centraal te staan. Ook de rechtsvergelijking vormt bij een diepgaande analyse een hoeksteen.

In dit perspectief wil de reeks “Property Law Series” diepgaande werken over het goederenrecht bundelen. Die diepgang vergt een gedegen analyse die zowel voor de begripsvorming als voor de juridische praktijk een grote bijdrage levert. Zowel Nederlandstalige als Engelstalige werken kunnen erin toegang krijgen.

De reeks staat onder redactie van Prof. Dr. V. Sagaert, Prof. Dr. A. Wylleman, Prof. Dr. N. Carette, Prof. Dr. S. Van Erp en Prof. Dr. A. Van der Walt.

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.

Meer over deze reeks