Ziekenhuizen, mededingingsrecht en recht op kwaliteitsvolle zorg

In dit boek gaan de auteurs na of het mededingingsrecht van toepassing is op de Belgische gezondheidszorg.
Auteur(s):
Stefaan Callens, Diego Fornaciari, Erik Schokkaert
boek | verschenen | 1e editie
juli 2010 | xxii + 250 blz.

Paperback
€ 85,-


ISBN 9789400000810

Inhoud

Publiek gefinancierde gezondheidszorgsystemen (zoals het Belgische gezondheidszorgsysteem) besteden terecht veel aandacht aan solidariteit en billijkheid. Helaas wordt nog te weinig stilgestaan bij de impact van het mededingingsrecht op het gezondheidszorgsysteem.
In dit boek gaan de auteurs na of het mededingingsrecht van toepassing is op de Belgische gezondheidszorg. Vervolgens gaan ze aan de hand van een rechtsvergelijkend onderzoek na welke de gevolgen zijn van de toepassing van de mededingingsregels op het handelen van zorgactoren. De auteurs onderzoeken of de toepassing van mededingingsregels in de gezondheidszorg rekening houdt met het recht op kwaliteitsvolle zorg. Bij dit onderzoek staat de wijze waarop ziekenhuizen optreden in hun relatie met andere ziekenhuizen en zorgactoren, zoals farmaceutische firma’s, artsen, enz., centraal.
Dit boek richt zich tot beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg, juristen, ziekenhuisbeheerders, beleidsmakers en iedereen die van ver of dichtbij betrokken is bij de gezondheidszorg.

“L'ouvrage recèle une mine d'informations pour tout acteur du domaine des soins de santé et plus particulièrement pour le secteur hospitalier. II n'est pas un plaidoyer pour I'application dure des règles du marché à ce domaine, il constitue bien davantage une invitation étayée à un changement de paradigme : en matière de santé, celui de ne plus envisager le droit de la concurrence comme un obstacle, mais plutôt comme un outil.”
Bruno Fonteyn, Over Ziekenhuizen, mededingingsrecht en recht op kwaliteitsvolle zorg in Journal des Tribunaux, 2010

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.