Verloskunde in beweging II

Dit boek is uniek omdat het een antwoord biedt op een breed spectrum van juridische vraagstukken binnen een specifieke tak van de geneeskunde.
Editor(s):
Marlies Eggermont
Reeks:
Reeks Gezondheidsrecht
Volume:
13
boek | verschenen | 1e editie
december 2014 | xiv + 234 blz.

Paperback
€ 86,-


ISBN 9789400005624


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Tijdige en duidelijke informatieverstrekking is in de verloskunde van cruciaal belang. Communicatie met de patiënte in verband met de zwangerschap, arbeid, bevalling en postpartum vormt de rode draad doorheen dit boek. Hoe ver reikt de informatieplicht van de zorgverlener en wat mag de patiënte eisen? Daarnaast wordt aandacht besteed aan het gebrek aan consensus inzake de interpretatie van foetale monitoring, wat belangrijke gevolgen heeft op het gebied van aansprakelijkheid. Een andere uitdaging is het optimaliseren van de informatieoverdracht tussen de zorgverleners onderling (evidence-based en met respect voor het beroepsgeheim). Ten slotte wordt ook de rol van de verzekeraar bij een schadegeval onder de loep genomen.

Dit boek is uniek omdat het een antwoord biedt op een breed spectrum van juridische vraagstukken binnen een specifieke tak van de geneeskunde. Onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ beoogt dit naslagwerk de medicus, de jurist, de verzekeraar, de ziekenhuismedewerker die geconfronteerd wordt met een juridische problematiek bij de verloskundige zorg, oplossingen aan te reiken. Het zwaartepunt ligt hier prioritair bij het voorkomen van schadegevallen en aansprakelijkheid.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk I. Evidence-based midwifery: consensus of bron voor discussie? (p. 1)

Hoofdstuk II. Intensieve zorgen bij pasgeborenen met een onzekere diagnose en/of prognose (p. 15)

Hoofdstuk III. De vroedvrouw en de gynaecoloog voor de rechter in België, Nederland en Frankrijk (p. 53)

Marlies Eggermont

Hoofdstuk IV. Foetale bewaking: hoe reproduceerbaar is de interpretatie? (p. 109)

Hoofdstuk V. De zwangere vrouw en haar recht op informatie (p. 121)

Sylvie Tack

Hoofdstuk VI. Het beroepsgeheim binnen de verloskunde (p. 165)

Frederic Blockx

Hoofdstuk VII. Het spanningsveld tussen het recht op informatie van de patiënt, het recht op verdediging van de zorg verlener, de leiding van het verweer door de verzekeraar en optimale communicatie na een ongeval in de gezondheidszorg (p. 201)

Tom Balthazar

Over de reeks

Reeks Gezondheidsrecht

In de Reeks Gezondheidsrecht – onder redactie van T. Balthazar, F. Dewallens en Th. Vansweevelt – verschijnen grondige monografieën, vooraanstaande proefschriften, actuele congresboeken en toonaangevende handboeken. Elk werk bevat een analyse van belangwekkende evoluties of acute problemen en geeft een grondige beschrijving van de actuele stand van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. De interdisciplinaire benadering van de door de editors vastgelegde onderwerpen wordt hierbij steeds aangemoedigd.
Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel uit de reeks wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende uitgaven.

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: