Dubbelnummer Tijdschrift voor Onroerend Goed en Bouwrecht (2017, nr. 5-6)

Dit nummer bevat bijdragen over de wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat; de Betonstop en het Vlaamse Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017.
Auteur(s):
Kristof Uytterhoeven
boek | verschenen | 1e editie
december 2017 | 543 blz.

Paperback
€ 46,20 € 66,-


ISBN 9789400009349

Inhoud

In dit nummer:
De wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat: een eerste aanzet naar een algemene verzekeringsplicht in de bouwsector?
Kristof Uytterhoeven

Betonstop – actualiteitsoverzicht
Filip De Preter en Klaas Goethals

Het Vlaamse Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017
Stijn Verbist

Hof van Cassatie 14 april 2016
Noot Jannick Poets, Kosten voor juridische bijstand aan banden gelegd in het onteigeningscontentieux?

Hof van beroep Antwerpen (1e kamer) 2 november 2015
Noot Frank Burssens en Laura De Smijter, Het niet-naleven van de wettelijke leveringsplicht: bewijs van een negatief feit

Hof van beroep Brussel (20e kamer) 22 februari 2016
Noot Marco Schoups en Pim Van den Bos, Het instellen van een rechtstreekse vordering

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.