Procederen voor het Grondwettelijk Hof

Deze uitgave is geschreven vanuit het perspectief van de praktijkjurist en behandelt achtereenvolgens de normen waartegen beroep kan worden ingesteld, de rechtstreekse en onrechtstreekse toetsingsnormen, de rechtswegen en de procedure.

Auteur(s):
Patricia Popelier
boek | verschenen | 1e editie
februari 2008 | xxii + 426 blz.

Hardback
€ 105,-


ISBN 9789050957748

Inhoud

Procederen voor het Grondwettelijk Hof is geschreven vanuit het perspectief van de praktijkjurist. Het boek behandelt achtereenvolgens de normen waartegen beroep kan worden ingesteld, de rechtstreekse en onrechtstreekse toetsingsnormen, de rechtswegen (vernietigingsberoep, schorsingsberoep en prejudiciële vraagstelling) en de procedure. Hiertoe wordt ruim geput uit de rechtspraak van vooral
het Grondwettelijk Hof zelf, maar ook die van de andere rechtscolleges.
Om het praktische nut te vergroten, zijn checklists opgenomen van ontvankelijkheidsvoorwaarden.
De auteur neemt echter ook positie in met het oog op de rechtsontwikkeling, onder meer met betrekking tot de verhoudingen tussen het Grondwettelijk Hof en de andere hoogste rechtscolleges. Dit gebeurt eveneens vanuit het perspectief van de rechtzoekende, die naast een maximale rechtsbescherming ook de voortgang van de procedure voor ogen houdt.

Patricia Popelier is hoogleraar aan de Universiteit van Antwerpen. Zij promoveerde in 1997 met een proefschrift over Rechtszekerheid als beginsel voor behoorlijke regelgeving, dat bekroond werd met de F. Collinprijs 1998. Zij is voorzitter van het Interuniversitair Centrum voor Wetgeving en vicevoorzitter van de European Association of Legislation. Zij publiceerde diverse boeken en bijdragen in het domein van het publiekrecht en de wetgevingsleer.

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Ook interessant voor u: