1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6

 1. Constitutional review has not only expanded geographically; it has also expanded in its mission and function, acquiring new subject areas and new roles and responsibilities. In examining these new roles and responsibilities, this collection reflects on constitutional review as an aspect of constitutionalism framed in the context of multilevel governance.
  Hardback
  € 75,-

 2. The relationship between national constitutional courts and the European Court of Justice (CJEU) is increasingly cast in terms of communication, understood as having a constructive connotation, and as an alternative to the prior and more destructive language of ‘guerre des juges’, conflict and revolt. This volume provides a critical examination of the normative, empirical and contextual aspects of such judicial conversations. I between the CJ...
  Paperback
  € 95,-

 3. Met de opstellen in dit huldeboek willen de vrienden van Martin Denys bijdragen tot enige nawerking van zijn ideeën over eigendom, onteigening, stedenbouw, rechtsbescherming en zoveel meer in de sfeer van het publiekrecht.
  Hardback
  € 110,-

 4. On the basis of the legal provisions currently in force and of the practice of the CJEU and of the Commission on their application, in-depth analysis has been provided of the legal regime applicable to state compensation for the provision of SGEI.
  Paperback
  € 44,-

 5. De in dit boek gepubliceerde bijdragen bieden een kritische kijk op de mogelijkheden van het federale ombudswerk.
  Paperback
  € 79,-

 6. National administrative authorities are obliged to leave provisions of national law unapplied when these are incompatible with EU law. Irrespective of their position and powers under national law, national administrative authorities are supposed to comply with this so-called ‘Costanzo obligation’ as established by the Court of Justice. This raises questions of both European Union law and national constitutional law, particularly with regard to...
  Paperback
  € 75,-

 7. This volume focuses on the concept of European Composite Administration (Europäischer Verwaltungsverbund). As Eberhard Schmidt-Aßmann explains in his contribution Verbund expresses a systematic notion which creates the necessary entity through interlinking with each other the two organisational principles – the principle of cooperation and the principle of hierarchy. This concept of Verbund also implies the notions of sovereignty, respect and ...
  Paperback
  € 99,-

 8. De bedrijfsschade is een belangrijk thema bij de behandeling van onteigeningsvergoedingen. De bijdragen in dit boek geven een duidelijk inzicht in de verschillende posten van bedrijfsschade waarop een onteigend bedrijf recht heeft.
  Paperback
  € 65,-

 9. In deze uitgave worden de vergunningen in het algemeen, de onteigening, de ruimtelijke ordening en stedenbouw, en de bescherming van het onroerend erfgoed en de milieuvergunningen behandeld.
  Paperback
  € 35,-

 10. Dit boek geeft een overzicht van het domein van de bestuurswetenschappen, waarbij het onderwerp theoretisch zo breed mogelijk wordt benaderd en nadien in relatie wordt gebracht met de institutionele praktijk, zowel op federaal niveau als in Vlaanderen.
  Paperback
  € 49,-
 
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6