1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. Centraal thema in dit boek is de mogelijke rechtsbescherming bij de gunning van overheidsovereenkomsten.
  Paperback
  € 85,-

 2. this book demonstrates that European constitutionalism did not start with the Constitutional Treaty and that neither will it end after the Treaty of Lisbon. It not only discusses the changes that had been envisaged under the EU’s Constitutional Treaty and the Treaty of Lisbon. It also shows, in a number of areas of European integration, the continuity of Europe’s constitutional development before and beyond Lisbon. Subjects covered are treaty-...
  Paperback
  € 79,-

 3. Dit boek biedt een systematische beschrijving en grondige analyse van de juridische aspecten van de bestuurlijke sanctionering van het milieurecht in België. Het is dan ook het eerste alomvattende werk over dit onderwerp.
  Hardback
  € 175,-

 4. Een grondige commentaar bij het nieuwe Bodemdecreet is onontbeerlijk. De artikelsgewijze commentaar vindt u in deze uitgave.
  Hardback
  € 95,-

 5. Deze uitgave is geschreven vanuit het perspectief van de praktijkjurist en behandelt achtereenvolgens de normen waartegen beroep kan worden ingesteld, de rechtstreekse en onrechtstreekse toetsingsnormen, de rechtswegen en de procedure.
  Hardback
  € 105,-

 6. Dit boek heeft tot doel om een overzicht te bieden van de veelheid aan regels die toepasselijk zijn op ondergrondse constructies.
  Paperback
  € 65,-
 7. Het nieuwe gemeentedecreet

  Verschijnt 31 oktober 2007

  In dit liber wordt een eerste evaluatie van de nieuwe regeling uitgewerkt, maar ook de wijze waarop gemeenten in rechte kunnen optreden en de plaats van de burger in het Gemeentedecreet worden uitvoerig belicht.
  Paperback
  € 45,-

 8. In het Handboek Notarieel bestuursrecht wordt het bestuursrecht of administratief recht behandeld dat van belang is voor de notariële praktijk. Het overheidsingrijpen in het privaat eigendom van de burger wordt steeds belangrijker.
  Paperback
  € 145,-
 9. Domeingoederenrecht

  Verschijnt 5 januari 2006

  Het eerste deel van het boek gaat uitvoerig in op de “zakenrechtelijke” problematiek van het openbaar domein. Het tweede deel behandelt het “administratiefrechtelijke” luik: de formaliteiten die gepaard gaan bij de verkrijging, de vervreemding en het beheer van overheidsgoederen.
  Paperback
  € 85,-

 10. De begroting en de openbare financiën van de Europese Unie hebben betrekking op alle inkomsten en uitgaven in Europa en vormen de hoeksteen van het Europees beleid.
  Paperback
  € 40,-
 
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5