Sanctionering van het Europees milieurecht

Dit boek biedt een grondige beschrijving en analyse van de verplichtingen van de lidstaten van de Europese Unie als handhavers van het Europees milieurecht. De blik is gericht op publiekrechtelijke handhaving jegens personen als normadressaten, in het bijzonder op de sanctioneringsfase.

Auteur(s):
Roel Meeus
boek | verschenen | 1e editie
juni 2014 | xx + 646 blz.

Hardback
€ 165,-


ISBN 9789400004931

Inhoud

Dit boek biedt een grondige beschrijving en analyse van de verplichtingen van de lidstaten van de Europese Unie als handhavers van het Europees milieurecht. De blik is gericht op publiekrechtelijke handhaving jegens personen als normadressaten, in het bijzonder op de sanctioneringsfase.
Het is het eerste werk dat de Europese sanctieverplichtingen van de lidstaten met betrekking tot de Europese milieuvoorschriften zo alomvattend in kaart brengt. De twee grote sporen waarlangs de Europese Unie de sanctionering door de lidstaten van Europeesrechtelijke milieu-inbreuken tracht te beïnvloeden, worden uitgebreid geanalyseerd. Enerzijds gaat het om de jurisprudentiële of algemene sanctieverplichtingen, ontwikkeld door het Hof van Justitie, op basis waarvan de lidstaten gelijkwaardige, evenredige, afschrikkende en doeltreffende sancties moeten implementeren voor Europeesrechtelijke inbreuken. Anderzijds worden de legislatieve of specifieke sanctieverplichtingen besproken die door de Europese milieuwetgever worden vastgesteld in Europese milieuwetgeving. Het geheel wordt verankerd door een blik te werpen op de milieuvoorschriften die door de lidstaten moeten worden gehandhaafd aan de hand van de Europese sanctieverplichtingen.

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

Roel Meeus

Algemene inleiding (p. 1)

Roel Meeus

DEEL 1. BASISBEGRIPPEN EN ALGEMEEN KADER

DEEL 2. DE ALGEMENE SANCTIEVERPLICHTINGEN

DEEL 3. DE SPECIFIEKE SANCTIEVERPLICHTINGEN

DEEL 4. OVER DE NOOD EN DE PLICHT TOT HANDHAVING

Algemene besluiten en aanbevelingen (p. 515)

Roel Meeus

Bijlage 1. Gescreende milieurichtlijnen en -verordeningen onder Deel 3 (p. 547)

Roel Meeus

Bijlage 2. Gescreende milieurichtlijnen en -verordeningen onder Deel 4 (p. 559)

Roel Meeus

Bijlage 3. Tabellen met te handhaven milieuvoorschrift en in de Europese milieuhygiënewetgeving (p. 563)

Roel Meeus

Jurisprudentieregister (p. 615)

Roel Meeus

Register met geraadpleegde beleidsdocumenten (p. 623)

Roel Meeus

Bibliografie (p. 627)

Roel Meeus

Index (p. 643)

Roel Meeus

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudstafel (p. 0)
Roel Meeus
Algemene besluiten en aanbevelingen (p. 515)
Roel Meeus
Bijlage 1. Gescreende milieurichtlijnen en -verordeningen onder Deel 3 (p. 547)
Roel Meeus
Bijlage 2. Gescreende milieurichtlijnen en -verordeningen onder Deel 4 (p. 559)
Roel Meeus
Bijlage 3. Tabellen met te handhaven milieuvoorschrift en in de Europese milieuhygiënewetgeving (p. 563)
Roel Meeus
Jurisprudentieregister (p. 615)
Roel Meeus
Register met geraadpleegde beleidsdocumenten (p. 623)
Roel Meeus
Bibliografie (p. 627)
Roel Meeus
Index (p. 643)
Roel Meeus

Ook interessant voor u: