Samenlevingsgericht (aansprakelijkheids)recht

In dit boek wordt onderzocht of het (aansprakelijkheids)recht de ontwikkelingen ondersteunt of integendeel tegenwerkt die het samenlevingsverband ondermijnen. Deze ontwikkelingen nemen de vorm aan van disproportionele inkomens- en vermogensongelijkheden, gekruid door klimatologische en democratische ontsporing.
Aan de hand van meerdere voorbeelden toont de auteur aan dat het aansprakelijkheidsrecht eerder samenlevingsbedreigend dan -beschermend is geworden.
Auteur(s):
Ludo Cornelis
boek | verschenen | 1e editie
juni 2017 | vi + 218 blz.

Hardback
€ 47,50


ISBN 9789400008595

Inhoud

In dit boek wordt onderzocht of het (aansprakelijkheids)recht de ontwikkelingen ondersteunt of integendeel tegenwerkt die het samenlevingsverband ondermijnen. Deze ontwikkelingen nemen de vorm aan van disproportionele inkomens- en vermogensongelijkheden, gekruid door klimatologische en democratische ontsporing.
Aan de hand van meerdere voorbeelden toont de auteur aan dat het aansprakelijkheidsrecht eerder samenlevingsbedreigend dan -beschermend is geworden.
Zoals uit de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof blijkt, kunnen de waarden die o.m. door de Grondwet ter harte worden genomen, voor kentering zorgen.
Het volstaat daartoe de vereisten van de democratische samenleving en haar dwingende behoeften te laten doorwerken in elk aansprakelijkheidsgeschil, dat derhalve niet tot een afweging van de belangen van de procespartijen is te herleiden.
Aan de hand van meerdere, al dan niet overtuigende arresten van het Grondwettelijk Hof wordt deze methodologie toegelicht.
Dit boek richt zich tot magistraten, academici, advocaten, aansprakelijkheidsjuristen en elkeen die aan het aansprakelijkheidsrecht een nieuwe impuls wil geven.

Sinds de (financiële, vervolgens economische en ten slotte monetaire) crisis van 2008 zoekt L. Cornelis, hoogleraar emeritus en advocaat, uit waarom het recht en de rechtsbedeling het zo ver lieten komen. In het verbintenissen- en het aansprakelijkheidsrecht, zijn onderzoeksdomein, liggen de antwoorden voor het grijpen, zoals door hem in o.m. dit boek wordt aangetoond.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1. Wat is er aan de hand? Is er (n)iets aan de hand? (p. 1)

Hoofdstuk 2. Amechtig aansprakelijkheidsrecht (p. 23)

Hoofdstuk 3. Grondwettelijke zuurstof (p. 85)

Hoofdstuk 4. Grondwettelijke beademing van het aansprakelijkheidsrecht (p. 107)

Hoofdstuk 5. Voor hen die aarzelen om het voorgaande te lezen (p. 177)

Eindnoten (p. 185)

Ook interessant voor u: