Omgevingsrecht in essentie (derde editie)

Nieuwe editie 2022

Dit boek is een uitstekende introductie in het ruimtelijkeordeningsrecht en milieurecht. De auteurs beperken zich bewust tot de essentie van het anno 2022 van kracht zijnde omgevingsrecht, dat ze in een ruimere maatschappelijke context plaatsen.
Auteur(s):
Geert Van Hoorick, Lise Vandenhende
Reeks:
In essentie
Volume:
boek | verschenen | 3e editie
juni 2022 | xiii + 246 blz.

Paperback
€ 51,50


ISBN 9789400014497


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 30,-

Inhoud

In Omgevingsrecht in essentie behandelen de auteurs bondig de belangrijkste aspecten i.v.m. ruimteordeningsrecht en milieurecht. Ze situeren het omgevingsrecht in de maatschappelijke context en focussen dan op onteigening, rechten van voorkoop, eigendomsbeperkingen, omgevingsvergunning, ruimtelijke planning en inrichting, bescherming van het onroerend erfgoed, sectoraal milieurecht, handhaving en informatieverplichtingen.

Omgevingsrecht in essentie is in eerste instantie een studieboek en daarom werd het gebruik van voetnoten vermeden. Wel wordt via referenties in de tekst verwezen naar echte mijlpaalarresten of naar andere belangwekkende actuele rechtspraak, zodat het geheel vlot leesbaar en toegankelijk is.

Over de auteurs

Geert Van Hoorick is als hoogleraar in de vakgebieden bestuursrecht en milieurecht verbonden aan de UGent, Centrum voor Milieu- en Energierecht. Hij was tussen 1992 en 2019 advocaat aan de balie van Gent en is lid van de Environmental Law Commission van de IUCN en van het European Environmental Law Forum (EELF).

Lise Vandenhende is voltijds postdoctoraal onderzoeker aan de UGent en is lid van de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed. Daarnaast is ze advocaat aan de balie van Gent. Ze concentreert zich op het milieurecht en ruimtelijkeordeningsrecht.Inhoudsopgave

Inleiding (p. 1)

Hoofdstuk 1. Omgevingsrecht en het recht (p. 5)

Hoofdstuk 2. Milieu, ruimte, beleid en recht (p. 35)

Hoofdstuk 3. Onteigening, eigendomsbeperkingen en rechten van voorkoop en voorkeur (p. 57)

Hoofdstuk 4. Vergunningen in de ruimtelijke ordening en het milieubeleid (p. 91)

Hoofdstuk 5. Ruimtelijke planning en inrichting (p. 133)

Hoofdstuk 6. Bescherming van het onroerend erfgoed (p. 157)

Hoofdstuk 7. Sectoraal milieurecht (p. 177)

Hoofdstuk 8. Handhaving in het omgevingsrecht (p. 201)

Hoofdstuk 9. Informatieverplichtingen in het omgevingsrecht (p. 229)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudsopgave (p. 0)
Geert Van Hoorick, Lise Vandenhende
Inleiding (p. 1)

Over de reeks

In essentie

De reeks In essentie omvat inleidende studieboeken over uiteenlopende vakgebieden.
Deze boeken worden gekenmerkt door hun beknopte en duidelijke structuur. Het zijn uitgaven die op een didactische manier de student de basiskennis van een bepaald vakgebied bijbrengen.

Meer over deze reeks