Milieurecht in kort bestek (derde editie)

Dit boek in de reeks In kort bestek wil de niet-gespecialiseerde professional inleiden in het milieurecht. Na een situering in de beleidsmatige context, bespreken de auteurs het milieurecht op internationaal, Europees en Vlaams niveau. Ze besteden ook uitvoerig aandacht aan het materieel milieurecht in het Vlaamse Gewest.

- To-the-point-analyse van het milieurecht met de belangrijkste krachtlijnen en principes.
- Geschikt als cursusmateriaal en als naslagwerk.
- De reeks In kort bestek staat onder redactie van professoren Bernard Tilleman en Alain Laurent Verbeke.
Auteur(s):
Bernard Vanheusden, Carole M. Billiet
Reeks:
Recht in kort bestek
Volume:
10
boek | verwacht | 3e editie
december 2021 | 300 blz.

Paperback
€ 75,-


ISBN 9789400011489


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 35,-


Verschijnt 1 december 2021

Inhoud

In Milieurecht in kort bestek geven de auteurs een bondig en gestructureerd overzicht van het milieurecht. In het eerste deel wordt het milieurecht kort in zijn beleidsmatige context gesitueerd, waarbij o.m. aandacht uitgaat naar de instrumenten van het milieubeleid. In het tweede deel komt het milieurecht op internationaal en Europees niveau aan bod. In het derde uitgebreide deel wordt het milieurecht op Vlaams niveau behandeld, met name de organisatie van het milieubeleid, de rechtsbronnen, de rechtsbescherming en de besluitvorming. Daarna volgt een overzicht van het matereel milieurecht in het Vlaamse Gewest. Topics als de omgevingsvergunning/milieuvergunning, MER, afval, bodem, natuurbehoud, aansprakelijkheid en handhaving komen daarbij uitgebreid aan bod.

Bernard Vanheusden is rector van de UHasselt. Hij doceerde er onder meer omgevingsrecht, milieubeleid en European Environmental Law.

Carole Billiet is hoofddocent aan de UHasselt waar ze omgevingsrecht en milieubeleid doceert. Binnen het omgevingsrecht heeft zij uitgebreid onderzoek verricht over milieubeleidsinstrumenten, machtigingsmechanismen en handhavingsvraagstukken. Momenteel spitst zij haar onderzoek toe op biodiversiteitscriminaliteit en klimaatgovernance. Ze is tevens advocaat aan de Balie van Brussel.


Inhoud

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Over de reeks

Recht in kort bestek

De essentie van de reeks Recht in kort bestek bestaat erin dat een analyse wordt geboden van een bepaald vakgebied, ruim of eng gedefinieerd, op een beknopte maar toch inzichtelijke en ook praktijkrelevante wijze. De doelgroep is de niet-gespecialiseerde professional die wil kennismaken met de belangrijke krachtlijnen en principes in de materie. Voetnoten en bibliografie blijven daarom zeer beperkt. Daarom is dit concept “In kort bestek” ook uitermate geschikt als cursusmateriaal voor studenten.
Elk deel in deze reeks geeft een praktisch en eenvoudig overzicht van een bepaald rechtsgebied. De reeks In Kort Bestek staat onder leiding van Alain Laurent Verbeke, Gewoon Hoogleraar aan de Universiteiten van Leuven en Tilburg. Aan de KU Leuven is hij Directeur van het Instituut voor Contractenrecht en Codirecteur van het Centrum voor Bouwrecht.
Als u intekent voor de reeks, betaalt u 15% minder en krijgt u alle komende edities uit deze reeks toegestuurd zodra ze beschikbaar zijn. U mag uw intekening vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee titels uit de reeks.

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: