Jaarboek energierecht 2020

In dit Jaarboek Energierecht 2020 lichten de auteurs de belangrijkste ontwikkelingen toe die zich tijdens het voorbije kalenderjaar hebben voorgedaan in het domein van het energierecht (in zijn ruime betekenis).

Editor(s):
Kurt Deketelaere, Bram Delvaux
Reeks:
Jaarboek Energierecht
Volume:
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2021 | x + 225 blz.

Paperback
€ 87,50 € 125,-


ISBN 9789400013612


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

In dit Jaarboek Energierecht 2020 lichten de auteurs de belangrijkste ontwikkelingen toe die zich tijdens het voorbije kalenderjaar hebben voorgedaan in het domein van het energierecht (in zijn ruime betekenis).

Het boek bevat volgende bijdragen:
-Loopt de Belgische economie binnenkort op water(stof)? De weg vooruit naar een juridisch kader voor waterstof en huidige best practices (Patrice Viaene, Philippe Baert, en Dominique Vanherck)
-Recente ontwikkelingen in het federale energierecht: ‘TINA’ (Damien Verhoeven)
-Belgische offshore windproductie – Tendering the way forward, maar hoe exact? Enkele aandachtspunten (Wouter Vandorpe, David Haverbeke en Laura Pellens)
-Recente ontwikkelingen in het Vlaamse energierecht anno 2020. Corona-blues in het gewestelijke energierecht (Frederik Dewaele)
-Juridische uitdagingen voor de Vlaamse distributienetbeheerders in het kader van de energietransitie (Simon Vanhove)
-Het arrest Hinkley Point C: naar een verregaande integratie van de regels inzake staatssteun en de unierechtelijke voorschriften op milieugebied (Jeroen Dewispelaere en Raphaël Boucquey)

Inhoudsopgave

Loopt de Belgische economie binnenkort op water(stof)? De weg vooruit naar een juridisch kader voor waterstof en huidige best practices (p. 1)

Recente ontwikkelingen in het federale energierecht: ‘TINA’ (p. 35)

Belgische offshore windproductie – Tendering the way forward, maar hoe exact? Enkele aandachtspunten (p. 91)

Recente ontwikkelingen in het Vlaamse energierecht anno 2020. Corona-blues in het gewestelijke energierecht (p. 129)

Juridische uitdagingen voor de Vlaamse distributienetbeheerders in het kader van de energietransitie (p. 163)

Het arrest Hinkley Point C: naar een verregaande integratie van de regels inzake staatssteun en de unierechtelijke voorschriften op milieugebied (p. 193)

Over de reeks

Jaarboek Energierecht

Als u intekent voor de reeks, betaalt u permanent 20% minder. U krijgt alle komende edities uit deze reeks automatisch toegestuurd, van zodra ze beschikbaar zijn. U mag uw intekening vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee titels uit de reeks.

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: