1. Een grondige commentaar bij het nieuwe Bodemdecreet is onontbeerlijk. De artikelsgewijze commentaar vindt u in deze uitgave.
    Hardback
    € 95,-