Gelijk zijn versus gelijk krijgen

Het boek onderzoekt of het Gelijkekansendecreet van 2018 werkt in de praktijk. Het is opgebouwd rond drie grote delen: een rechtsvergelijkend deel, een analyse van de rechtspraak op grond van het Gelijkekansendecreet en een evaluatie daarvan, en een beantwoording van enkele specifieke vragen van de overheid.

Auteur(s):
Elke Cloots, Marie Spinoy, Jogchum Vrielink
Reeks:
Discriminatierecht in theorie en praktijk
Volume:
boek | verschenen | 1e editie
maart 2021 | xii + 306 blz.

Paperback
€ 42,- € 60,-


ISBN 9789400013575

Inhoud

Op 10 juli 2008 vaardigde Vlaanderen het decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid (Gelijkekansendecreet) uit. Dat decreet voerde – alvast op papier – een vrijwel ongeëvenaarde bescherming in tegen discriminatie, vergeleken met de meeste andere Europese landen en regio’s. Zo is het toepassingsgebied van het decreet erg ruim en worden vele persoonskenmerken beschermd.
Maar werkt het decreet ook in de praktijk? Om dit te achterhalen, liet de Vlaamse overheid het non-discriminatieluik van het decreet evalueren.
Begin 2019 werd hiertoe een onderzoeksopdracht uitgeschreven. Dit boek vormt de neerslag van dat onderzoek. Het is opgebouwd rond drie grote delen: een rechtsvergelijkend deel, dat een ruimer kader biedt voor de evaluatie (deel I), een analyse van de rechtspraak op grond van het Gelijkekansendecreet en een evaluatie daarvan (deel II), en een beantwoording van enkele specifieke vragen van de overheid (deel III).


Elke Cloots is professor aan de Universiteit Antwerpen, waar zij mediarecht doceert, en advocate bij Demos Public Law. Eerder doceerde zij Europees recht en discriminatierecht aan de universiteiten van Maastricht, Leuven en Luik.
Marie Spinoy is als onderzoeker verbonden aan het Leuven Centre for Public Law (KU Leuven), waar zij een proefschrift voorbereidt in het discriminatierecht.
Jogchum Vrielink is professor aan de Université Saint-Louis - Bruxelles (CIRC en SIEJ), waar hij onder meer discriminatierecht doceert.

+++

In de reeks Discriminatierecht in theorie en praktijk verschijnen studies die actuele ontwikkelingen in het discriminatierecht identificeren en duiden. De reeks is gericht zowel op academici als beleidsmakers.
Hoofdredactie reeks: Stefan Sottiaux en Jogchum Vrielink.

Inhoudsopgave

Inleiding (p. 1)

Rechtsvergelijking

Hoofdstuk I. Inleiding: analyseschema en onderzochte la (p. 7)

Hoofdstuk II. Het Vlaamse Gelijkekansendecreet (p. 27)

Hoofdstuk III. De Belgische federale antidiscriminatiewetten (p. 47)

Hoofdstuk IV. Nederland (p. 63)

Hoofdstuk V. Duitsland (p. 105)

Hoofdstuk VI. Het Verenigd Koninkrijk (p. 133)

Hoofdstuk VII. Frankrijk (p. 169)

Hoofdstuk VIII. Synthese van de rechtsvergelijkende studie (p. 195)

Rechtspraakoverzicht

Inleiding (p. 225)

Hoofdstuk I. Empirisch luik (p. 229)

Hoofdstuk II. Verklarend en normatief luik (p. 245)

Hoofdstuk III. Besluit (p. 287)

Inhoudelijke deelvragen

Inleiding (p. 293)

Hoofdstuk I. Antwoordtermijnen voor verzoeken om redelijke aanpassingen (p. 297)

Hoofdstuk II. Het Gelijkekansendecreet en de zesde staatshervorming (p. 303)

Over de reeks

Discriminatierecht in theorie en praktijk

In de tweetalige reeks Discriminatierecht in theorie en praktijk / Discrimination Law in Theory and Practice verschijnen studies die actuele ontwikkelingen in het discriminatierecht identificeren en duiden. De reeks is gericht zowel op academici als beleidsmakers.

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: