De federale bevoegdheden

In dit boek brengen de auteurs, Stefan Sottiaux en Karel Reybrouck, op basis van hun uitgebreid onderzoek naar de federale bevoegdheidssfeer, de federale bevoegdheden voor het eerst systematisch in kaart.


Auteur(s):
Karel Reybrouck, Stefan Sottiaux
Reeks:
Public Law Collection
Volume:
1
boek | verschenen | 1e editie
maart 2019 | xxiv + 892 blz.

Hardback
€ 150,-


ISBN 9789400010215


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Een van de bijzonderheden van het Belgische federalisme is het ontbreken van een expliciete en systematische opsomming van de bevoegdheden van de federale overheid. In de Belgische Grondwet is het vergeefs zoeken naar een inventaris van de federale bevoegdheden. Een dergelijke inventaris bestaat wel voor de bevoegdheden van de gemeenschappen en de gewesten, die worden opgesomd in de Grondwet en de bijzondere wetten. De federaal gebleven bevoegdheden blijven daarentegen veelal onbenoemd. Als zij toch werden geëxpliciteerd, gebeurde dit ad hoc, als uitzonderingen op de deelstatelijke bevoegdheden. Bijgevolg is het geen sinecure om een exhaustieve lijst op te stellen met alle federale bevoegdheden.

Prof. dr. Stefan Sottiaux en Karel Reybrouck voerden uitgebreid onderzoek naar de federale bevoegdheidssfeer en brachten de federale bevoegdheden voor het eerst systematisch in kaart.Inhoudsopgave

Deel 1. Introductie tot de federale bevoegdheden

Hoofdstuk 1. Introductie tot de federale bevoegdheden (p. 1)

Deel 2. De instellingen, de burger en justitie

Hoofdstuk 2. Grondgebied, nationaliteit en verblijf (p. 41)

Hoofdstuk 3. Organisatie van de overheid en de instellingen (p. 61)

Hoofdstuk 4. Grondrechten (p. 113)

Hoofdstuk 5. Taalgebruik (p. 143)

Hoofdstuk 6. Rechtsbedeling (p. 171)

Hoofdstuk 7. Burgerlijk recht (p. 215)

Deel 3. De openbare orde

Hoofdstuk 8. Veiligheid en ordehandhaving (p. 251)

Hoofdstuk 9. Strafrecht (p. 299)

Deel 4. Gezondheid en milieu

Hoofdstuk 10. Gezondheidsbeleid (p. 341)

Hoofdstuk 11. Leefmilieu (p. 397)

Hoofdstuk 12. Natuurbehoud (p. 411)

Hoofdstuk 13. Landbouw en dieren (p. 417)

Deel 5. Arbeid en sociale zekerheid

Hoofdstuk 14. Arbeidsrecht (p. 439)

Hoofdstuk 15. Sociale zekerheid (p. 465)

Hoofdstuk 16. Arbeidsmarkt (p. 529)

Deel 6. Energie en mobiliteit

Hoofdstuk 17. Economie (p. 543)

Hoofdstuk 18. Energie (p. 629)

Hoofdstuk 19. Mobiliteit (p. 653)

Deel 7. Financiën

Hoofdstuk 20. Fiscaliteit, begroting en Rekenhof (p. 715)

Deel 8. Buitenlandse zaken

Hoofdstuk 21. Internationale betrekkingen (p. 751)

Hoofdstuk 22. Buitenlandse handel (p. 789)

Hoofdstuk 23. De landsverdediging en de krijgsmacht (p. 797)

Hoofdstuk 24. De zeegebieden, Antarctica en de ruimte (p. 813)

Deel 9. Overige aangelegenheden

Hoofdstuk 25. Cultuur (p. 815)

Hoofdstuk 26. Communicatie en media (p. 839)

Hoofdstuk 27. Onderwijs (p. 855)

Hoofdstuk 28. Wetenschappelijk onderzoek (p. 871)

Over de reeks

Public Law Collection

Deze reeks komt tot stand in samenwerking met het Centre for Public Law aan de KU Leuven en bundelt in de eerste plaats de resultaten van het onderzoek aan het Centrum.

U ontvangt bij intekening op een abonnement op de reeks 15% korting.

Meer over deze reeks