Grondwettelijk recht (tweede editie)

Dit boek biedt een volledig overzicht van het grondwettelijk recht in de gelaagde rechtsorde. Het is zowel een inleidende cursus op het grondwettelijk recht als een toegankelijk handboek voor praktijkjurist. De tweede editie integreert de rechtspraak en adviespraktijk over de pandemie en de grondwet.

Auteur(s):
Stefan Sottiaux
boek | verschenen | 2e editie
september 2021 | xxiv + 516 blz.

Paperback
€ 110,-


ISBN 9789400011472


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 40,-

Inhoud

Dit boek biedt een volledig overzicht van het grondwettelijk recht in de gelaagde rechtsorde. Het is in de eerste plaats opgevat als een inleidende cursus voor al wie zich in het grondwettelijk recht wil verdiepen. Daarnaast richt het boek zich ook op de praktijkjurist die op zoek is naar een toegankelijk handboek.

Grondwettelijk recht is om verschillende redenen uniek. Het combineert een grondige analyse van het Belgisch grondwettelijk recht met een bespreking van het grondwettelijk recht dat we op de andere bestuursniveaus aantreffen. Het gaat ook uitgebreid in op de complexe verhoudingen tussen de verschillende overheden. Per thema schetst de auteur de diverse visies in de rechtspraak en de rechtsleer. Daarnaast bevat het boek de meest relevante passages uit de leidinggevende arresten over het grondwettelijk recht.
De tweede editie van dit toegankelijk handboek integreert de rechtspraak en adviespraktijk over de pandemie en de Grondwet.

“Sottiaux´ handboek is een onontbeerlijke en toegankelijke gps voor wie zich wil verdiepen in het grondwettelijk recht in de gelaagde rechtsorde, zoals die in België is ontstaan als gevolg van de opeenvolgende staatshervormingen.”
Rik Van Cauwelaert, De Tijd, 19 maart 2016

Stefan Sottiaux is professor grondwettelijk recht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven en advocaat aan de balie van Antwerpen.

Inhoudsopgave

DEEL 1. ALGEMENE INLEIDING

Hoofdstuk I. Basisbegrippen en centrale thema’s van het grondwettelijk recht (p. 1)

Hoofdstuk II. Bronnen van het grondwettelijk recht (p. 33)

Hoofdstuk III. Verhoudingen in de gelaagde rechtsorde (p. 73)

DEEL 2. DEMOCRATIEVORM

Hoofdstuk I. Algemene principes (p. 107)

Hoofdstuk II. Samenstelling, statuut en werking van het Parlement (p. 123)

Hoofdstuk III. Samenstelling, statuut en werking van de regering (p. 147)

Hoofdstuk IV. Pacificatiemechanismen (p. 155)

DEEL 3. DE REGERINGSVORM

Hoofdstuk I. Inleiding (p. 163)

Hoofdstuk II. Tweekamerstelsel (p. 167)

Hoofdstuk III. Institutionele samenhang tussen parlement en regering (p. 169)

Hoofdstuk IV. Functionele samenwerking tussen parlement en regering (p. 189)

DEEL 4. STAATSVORM

Hoofdstuk I. Inleiding (p. 213)

Hoofdstuk II. Historische achtergrond en basisconcepten (p. 217)

Hoofdstuk III. Algemene beginselen inzake bevoegdheidsverdeling (p. 239)

Hoofdstuk IV. Bevoegdheden van de gemeenschappen en de gewesten (p. 269)

Hoofdstuk V. Gemeenschapsbevoegd heden in Brussel (p. 279)

Hoofdstuk VI. Coöperatief federalisme (p. 283)

DEEL 5. GRONDRECHTEN

Hoofdstuk I. Algemene leerstukken (p. 293)

Hoofdstuk II. Overzicht van enkele belangrijke grondrechten (p. 367)

DEEL 6. RECHTSBESCHERMING TEGEN DE WETGEVER

Hoofdstuk I. Inleiding (p. 455)

Hoofdstuk II. Overzicht modellen (p. 459)

Hoofdstuk III. Ex post toezicht door de gewone hoven en rechtbanken (p. 461)

Hoofdstuk IV. Ex post toezicht door het Grondwettelijk Hof (p. 465)

Hoofdstuk V. Ex ante toezicht door de Raad van State (p. 485)

Hoofdstuk VI. Procedurele samenloop (p. 487)

Trefwoordenregister (p. 493)