Stamcellen en recht

Dit boek behandelt aan de hand van een interdisciplinaire en rechtsvergelijkende methode de juridische aspecten van stamcellen en stamcelonderzoek. Op chronologische wijze worden juridische vraagstukken geanalyseerd, zonder de medische achtergrond en de ethische insteek uit het oog te verliezen.
Auteur(s):
Sarah Panis
Reeks:
Reeks Gezondheidsrecht
Volume:
14
boek | verschenen | 1e editie
april 2015 | xxvi + 1276 blz.

Hardback
€ 255,50 € 365,-


ISBN 9789400005891


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Klonen, navelstrengbloedbanken en onderzoek op embryo’s zijn niet meer weg te denken uit de media en houden verband met stamcellen. Vaak gaat de aandacht naar een nieuwe medisch-wetenschappelijke doorbraak of een ethische controverse. En net om ethische overwegingen met wetenschappelijke vooruitgang te kunnen verzoenen, is een duidelijk en vooruitziend juridisch kader cruciaal.

Dit boek behandelt aan de hand van een interdisciplinaire en rechtsvergelijkende methode de juridische aspecten van stamcellen en stamcelonderzoek. Op chronologische wijze worden juridische vraagstukken geanalyseerd, zonder de medische achtergrond en de ethische insteek uit het oog te verliezen.
Eerst wordt er ingegaan op de stamceldonor, die geïnformeerd moet toestemmen, maar daar niet altijd de kans toe krijgt. Over navelstrengbloeddonatie beslist de moeder immers zonder de vader, en de donor ontvangt meestal niet alle informatie over de toekomstige toepassingen.
Vervolgens komt de discussie over biobanken en navelstrengbloedbanken aan bod. Aangezien stamcellen voor lange tijd bewaard kunnen worden en zichzelf vermenigvuldigen, kunnen ze in nieuwe onderzoeksprojecten worden gebruikt. Wat gebeurt er als de donor niet had toegestemd met een dergelijk onderzoek of met het gebruik van zijn gegevens? In dit deel formuleert de auteur ook een antwoord op de vraag of de bewaring tegen betaling van navelstrengbloedstamcellen voor eigen gebruik wel in onze op solidariteit gerichte samenleving past.
In het afsluitende deel licht de auteur het gebruik van stamcellen toe. Stamcellen kennen al veel toepassingen. In experimenten, therapeutische behandelingen, geneesmiddelen, cosmetica en uitvindingen vormen stamcellen geregeld de basis. Het moeilijke evenwicht tussen de vrije keuze van de patiënt en de consument enerzijds en de beschermende functie van de maatschappij anderzijds komt in dit laatste deel zeer duidelijk tot uiting.

De auteur is erin geslaagd een genuanceerde kijk te bieden op de verscheidene juridische, maar ook medische en ethische vragen die stamcellen doen rijzen. Zij loodst de lezer op een verstaanbare wijze doorheen de fascinerende wereld van stamcellen, zonder de vaak tegenstrijdige belangen van de betrokkenen te vergeten.

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

INLEIDEND DEEL

Hoofdstuk I. Medische inleiding (p. 1)

Hoofdstuk II. Juridische inleiding (p. 65)

Hoofdstuk III. Ethische inleiding (p. 89)

DEEL I. DE WEGNEMING VAN HUMANE STAMCELLEN

Hoofdstuk I. Toestemming (p. 103)

Hoofdstuk II. Informatie (p. 381)

DEEL II. BEWARING EN TRANSPORT VAN HUMANE STAMCELLEN

Hoofdstuk I. Algemeen juridisch kader voor bewaring en transport (p. 455)

Hoofdstuk II. Autologe vs. allogene bewaring van navelstrengbloed (p. 579)

Hoofdstuk III. Over de landsgrenzen (p. 687)

DEEL III. GEBRUIK VAN HUMANE STAMCELLEN

Hoofdstuk I. Van labo naar de markt (p. 713)

Hoofdstuk II. Bereikbaarheid stamcellen voor patiënt/consument (p. 849)

Hoofdstuk III. Bescherming ontvanger na toediening en bescherming onderzoekssector na uitvinding (p. 955)

CONCLUSIES

Hoofdstuk I. Bescherming belanghebbenden: ruimte voor verbetering? (p. 1187)

Hoofdstuk II. Aanbevelingen (p. 1213)

Bibliografie (p. 1221)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudstafel (p. 0)
Bibliografie (p. 1221)

Over de reeks

Reeks Gezondheidsrecht

In de Reeks Gezondheidsrecht – onder redactie van T. Balthazar, F. Dewallens en Th. Vansweevelt – verschijnen grondige monografieën, vooraanstaande proefschriften, actuele congresboeken en toonaangevende handboeken. Elk werk bevat een analyse van belangwekkende evoluties of acute problemen en geeft een grondige beschrijving van de actuele stand van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. De interdisciplinaire benadering van de door de editors vastgelegde onderwerpen wordt hierbij steeds aangemoedigd.
Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel uit de reeks wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende uitgaven.

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: