Handboek gezondheidsrecht Volume II (tweede editie) (gebonden)

Met dit opus magnum komen de auteurs tegemoet aan de toenemende vraag naar een globaal overzicht van het gezondheidsrecht. Het Handboek gezondheidsrecht bestaat uit 2 apart verkrijgbare volumes. In Volume II van het handboek worden de rechten van patiënten tijdens de levensloop van de persoon gevolgd: van embryo tot lijk.

Editor(s):
Thierry Vansweevelt, Filip Dewallens
Reeks:
Reeks Gezondheidsrecht
Volume:
11
boek | verschenen | 2e editie
september 2022 | liv + 1808 blz.

Hardback
€ 210,-


ISBN 9789400014329


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

De tweede editie van het Handboek Gezondheidsrecht is een uniek en alomvattend opus magnum waarin de positie van de zorgverlener, niet alleen t.a.v. de patiënt, maar ook t.a.v. alle andere zorgverleners, de andere beroepsbeoefenaars, de gezondheidszorginstellingen én de overheid aan bod komt, en dit op een zéér grondige wijze.

Volume I behandelt het volledige zorgaanbod en het statuut van de zorgverleners. Niet alleen wordt de klassieke arts-patiëntrelatie besproken, maar ook minder belichte statuten van artsen, zoals de arbeidsarts, de controlearts, de ziekenfondsarts en de verzekeringsarts. Verder wordt uitvoerig ingegaan op het juridische statuut van artsen in ziekenhuisverband en de professionele samenwerkingsverbanden. Daarnaast wordt voor de eerste keer in een handboek specifieke en grondige aandacht besteed aan het statuut van andere beroepsbeoefenaars, zoals de tandarts, de apotheker, de kinesitherapeut, de vroedvrouw, de verpleegkundige, de paramedische beroepen, de beoefenaars van niet-conventionele behandelwijzen, de klinisch psychologen, de klinisch orthopedagogen en de psychotherapeuten.

Naast de rechten van de zorgverlener, zoals het recht op therapeutische vrijheid, op een honorarium, op het maken van reclame, worden vanzelfsprekend ook hun plichten en hun aansprakelijkheid zeer uitgebreid uiteengezet.

In Volume II van dit handboek worden de rechten van patiënten tijdens de levensloop van de persoon gevolgd: van embryo tot lijk. In Volume II van dit handboek worden de rechten van patiënten tijdens de levensloop van de persoon gevolgd: van embryo tot lijk. De patiëntenrechten zelf spelen een steeds belangrijker rol in de rechtspraak en worden uitvoerig besproken: het recht op gezondheidszorg, op vrije keuze van beroepsbeoefenaar, op geïnformeerde toestemming, op inzage in en afschrift van het patiëntendossier, op bescherming van de persoonlijke levenssfeer evenals het beroepsgeheim en de GDPR, het klachtrecht en de ombudsfunctie en ten slotte de medische expertise. Ook de Wet Medische Experimenten, de Wet Orgaantransplantatie en de Wet Menselijk Lichaamsmateriaal komen hier aan bod, net zoals de rechten bij het levenseinde: levensbeëindiging zonder verzoek, euthanasie, hulp bij zelfdoding, pijnbestrijding, palliatieve zorg, staken of niet instellen van een behandeling, de voorafgaande wilsverklaringen, de vaststelling en de publiciteit van het overlijden en het statuut van het lijk.

Het Handboek Gezondheidsrecht bevat dan ook een ongekende rijkdom aan onderwerpen, die allemaal sterk worden uitgewerkt. Het resultaat is een weldoordacht en alomvattend handboek dat vertrekt vanuit de noden van de praktijk.

Dit boek is dan ook hét onmisbare referentiewerk voor iedereen die met het gezondheidsrecht wordt geconfronteerd: een betrouwbaar naslagwerk voor advocaten, magistraten, artsen en al wie betrokken is bij de gezondheidszorg.

De twee volumes samen zijn ook als set verkrijgbaar. Klik hier voor meer informatie.

Over de auteurs

Thierry Vansweevelt is gewoon hoogleraar aan de UAntwerpen. Hij doceert er “Aansprakelijkheidsrecht en risicoverzekeringen” en “Gezondheidsrecht”. Zijn proefschrift De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de arts en het ziekenhuis werd bekroond met de prestigieuze Fernand Collin-Prijs 1992 en hij ontving voor zijn gehele oeuvre de Prijs Onderzoeksraad UAntwerpen. Hij is als advocaat-partner verbonden aan het advocatenkantoor Dewallens & partners. Hij is de eerste jurist die werd benoemd tot lid van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde. Hij is tevens bestuurder in de Board of Governors van de World Association for Medical Law.

Filip Dewallens is hoofddocent gezondheidsrecht aan de UAntwerpen en bijzonder gasthoogleraar aan de KU Leuven. Hij is advocaat en managing partner van het advocatenkantoor Dewallens & partners. Hij doctoreerde op een proefschrift over het statuut van de ziekenhuisarts en hij is voornamelijk actief in het ziekenhuisrecht en het bestuurlijk gezondheidsrecht. Tussen 2004 en 2009 was hij zelf ook bestuurder van ZiekenhuisNetwerk Antwerpen (ZNA) en tussen 2014 en 2018 van de KU Leuven. Hij is sinds 1996 voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Gezondheidsrecht. Op internationaal niveau werkte Filip in opdracht van het IMF, de Wereldbank (Macedonië 1997 en 2009; Slovenië 2004) en de Raad van Europa (Montenegro 2008 en Servië 2009). Hij adviseerde ook verschillende Ministers van Sociale zaken en Volksgezondheid. Zo was hij nauw betrokken bij de oprichting van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (2002) en van de Vlaamse infrastructuurgebonden financiering van de ziekenhuizen (2019).


Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

DEEL I. HET BEGINNEND LEVEN

Hoofdstuk I. Reproductieve gezondheid (p. 1)

Hoofdstuk II. Anticonceptie (p. 5)

Hoofdstuk III. Medisch begeleide voortplanting en draagmoederschap (p. 11)

Hoofdstuk IV. Het statuut van en het wetenschappelijk onderzoek op embryo’s (p. 109)

Hoofdstuk V. Abortus (p. 141)

DEEL II. RECHTEN VAN PATIËNTEN

Hoofdstuk I. Recht op gezondheidszorg (p. 227)

Hoofdstuk II. Wet Patiëntenrechten: definities en toepassingsgebied (p. 283)

Hoofdstuk III. Het recht op een kwaliteitsvolle dienstverstrekking (p. 297)

Hoofdstuk IV. Het recht op vrije keuze van beroepsbeoefenaar (p. 343)

Hoofdstuk V. Het recht op gezondheidstoestandinformatie en geïnformeerde toestemming (p. 361)

Hoofdstuk VI. Rechten met betrekking tot het patiëntendossier (p. 471)

Hoofdstuk VII. Privacy, persoonsgegevens en beroepsgeheim (p. 641)

Hoofdstuk VIII. Klachtrecht en ombudsfunctie (p. 827)

Hoofdstuk IX. Rechten met betrekking tot de medische expertise (p. 853)

DEEL III. DE HANDELINGS- EN WILSONBEKWAMEN

Hoofdstuk I. Minderjarigen (p. 903)

Hoofdstuk II. Meerderjarige onbekwamen (p. 1005)

Hoofdstuk III. De dwangopneming van geesteszieken (p. 1093)

DEEL IV. HET MENSELIJK LICHAAM EN HET LICHAAMSMATERIAAL

Hoofdstuk I. Klinische proeven en experimenten (p. 1191)

Hoofdstuk II. Orgaantransplantatie (p. 1293)

Hoofdstuk III. Lichaamsmateriaal voor geneeskundige toepassingen op de mens (p. 1361)

Hoofdstuk IV. Menselijk lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek (p. 1403)

DEEL V. HET EINDIGEND LEVEN

Hoofdstuk I. Levensbeëindiging zonder verzoek (p. 1443)

Hoofdstuk II. Euthanasie (p. 1455)

Hoofdstuk III. Hulp bij zelfdoding (p. 1515)

Hoofdstuk IV. Pijnbestrijding met mogelijk levensverkortend effect en continue diepe sedatie (p. 1545)

Hoofdstuk V. Palliatieve zorg (p. 1559)

Hoofdstuk VI. Staken of niet instellen van een medische behandeling (p. 1565)

Hoofdstuk VII. Voorafgaande wilsverklaringen (p. 1587)

Hoofdstuk VIII. De vaststelling en de publiciteit van het overlijden (p. 1675)

Hoofdstuk IX. Het juridisch statuut van het lijk (p. 1723)

Trefwoordenregister (p. 1795)

Over de reeks

Reeks Gezondheidsrecht

In de Reeks Gezondheidsrecht – onder redactie van T. Balthazar, F. Dewallens en Th. Vansweevelt – verschijnen grondige monografieën, vooraanstaande proefschriften, actuele congresboeken en toonaangevende handboeken. Elk werk bevat een analyse van belangwekkende evoluties of acute problemen en geeft een grondige beschrijving van de actuele stand van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. De interdisciplinaire benadering van de door de editors vastgelegde onderwerpen wordt hierbij steeds aangemoedigd.
Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel uit de reeks wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende uitgaven.

Meer over deze reeks