De onteigening ten algemenen nutte als instrument van de ruimtelijke ordening

Dit boek vormt zowel een theoretisch kader voor de onteigening ten algemenen nutte als een praktisch, sterk wetenschappelijk onderbouwd handboek voor de onteigening ter verwezenlijking van een ruimtelijk uitvoeringsplan in de praktijk.


Auteur(s):
Stijn Verbist
boek | verschenen | 1e editie
november 2011 | xxvii + 756 blz.

Hardback
€ 122,50 € 175,-


ISBN 9789400002371

Inhoud

Onteigening is een complexe materie. De onteigening ter verwezenlijking van een ruimtelijk uitvoeringsplan wordt in dit boek van Stijn Verbist tot op het bot geanalyseerd. Eerst wordt een systematiek ontwikkeld van de onteigening ten algemenen nutte in het algemeen, waarbij een systematisch onderscheid wordt gemaakt tussen de wezenskenmerken van de onteigening en de onteigeningsvoorwaarden. Vervolgens wordt de functie van het algemeen belang onderzocht in het kader van de ruimtelijke ordening. Daarna wordt de onteigeningsregeling uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening artikel per artikel geanalyseerd, becommentarieerd en vergeleken met de analoge artikelen uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest. In een volgend deel vergelijkt de auteur de onteigening ter verwezenlijking van het ruimtelijk uitvoeringsplan met andere rechtsgronden voor onteigening. Het boek besluit met een aantal concrete en realistische voorstellen tot aanpassing van de regelgeving.
Dit boek vormt zowel een theoretisch kader voor de onteigening ten algemenen nutte als een praktisch, sterk wetenschappelijk onderbouwd handboek voor de onteigening ter verwezenlijking van een ruimtelijk uitvoeringsplan in de praktijk.

Het is dan ook een onmisbaar naslagwerk voor advocaten, ambtenaren, magistraten, notarissen en elkeen die beroepsmatig in contact komt met het openbaar domein.

“Wie als jurist vertrouwd wil raken met de complexe onteigeningsregeling, doet er goed aan dit boek te raadplegen.”
Annelien Vermeersch in T.NOT 146/2013

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

Inleiding (p. 1)

DEEL I. WEZENSKENMERKEN VAN DE ONTEIGENING EN DE ONTEIGENINGSVOORWAARDEN

Hoofdstuk I. Inleiding (p. 11)

Hoofdstuk II. Definitie van de onteigening ten algemenen nutte (p. 17)

Hoofdstuk III. Wezenskenmerken van de onteigening ten algemenen nutte (p. 29)

Hoofdstuk IV. De onteigeningsvoorwaarden (p. 93)

Hoofdstuk V. Onderzoeksbevindingen en besluit (p. 305)

DEEL II. DE DRIEVOUDIGE FUNCTIE VAN HET ALGEMEEN BELANG IN HET KADER VAN DE RUIMTELIJKE ORDENING

Hoofdstuk I. Inleiding (p. 315)

Hoofdstuk II. Het algemeen belang als algemene legitimatie en doelstelling van de ruimtelijke ordening (p. 319)

Hoofdstuk III. Het algemeen belang als legitimatie van afwijking van de gemene regeling (p. 329)

Hoofdstuk IV. Het algemeen belang als legitimatie van de onteigening ter verwezenlijking van een ruimtelijk uitvoeringsplan (p. 371)

Hoofdstuk V. Onderzoeksbevindingen (p. 373)

DEEL III. KRITISCHE ANALYSE VAN DE ONTEIGENINGSREGELING INZAKE DE RUIMTELIJKE ORDENING

Hoofdstuk I. Toelichting bij de gehanteerde methode (p. 375)

Hoofdstuk II. De habilitatie (p. 381)

Hoofdstuk III. De onteigeningsnoodzaak (p. 411)

Hoofdstuk IV. De onteigeningsbevoegdheid (p. 443)

Hoofdstuk V. De uitvoering van werken door bepaalde eigenaars (p. 449)

Hoofdstuk VI. Het onteigeningsplan (p. 465)

Hoofdstuk VII. De mogelijke rol van het aankoopcomité (p. 511)

Hoofdstuk VIII. De commissie van experten (p. 517)

Hoofdstuk IX. De onteigeningsvergoeding (p. 521)

Hoofdstuk X. De gerechtelijke onteigeningsprocedure (p. 581)

Hoofdstuk XI. De (beperking van de) onteigeningsdreiging (p. 587)

Hoofdstuk XII. De subsidieregeling (p. 601)

Hoofdstuk XIII. De aanbevelingen van de Commissie-Berx op de onteigeningen in het kader van complexe projecten (p. 603)

Hoofdstuk XIV. Besluit (p. 617)

DEEL IV. DE ONTEIGENING TER VERWEZENLIJKING VAN EEN RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN: AFZONDERLIJKE REGELING, GEÏNTEGREERDE REGELING OF ENIGE REGELING?

Hoofdstuk I. Inleiding (p. 619)

Hoofdstuk II. De onteigeningsregeling in aanverwante materies (p. 623)

Hoofdstuk III. Eén geïntegreerde onteigeningswet? (p. 679)

DEEL V. ALGEMEEN BESLUIT EN VOORSTELLEN

Hoofdstuk I. Algemeen (p. 689)

Hoofdstuk II. Een geïntegreerde, algemene en uniforme onteigeningsregeling (p. 693)

Geraadpleegde werken en rechtspraak (p. 705)

Trefwoordenlijst (p. 751)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudsopgave (p. 0)
Geraadpleegde werken en rechtspraak (p. 705)
Trefwoordenlijst (p. 751)

Ook interessant voor u: